2. člen: Molitveni boj

2725 Molitev je dar milosti in odločen odgovor z naše strani. Vselej predpostavlja napor. Veliki molivci stare zaveze pred Kristusom kakor tudi božja Mati in z njim svetniki nas učijo: molitev je boj. Zoper koga? Zoper nas same in zoper zvijače skušnjavca, ki stori vse, da bi človeka odvrnil od molitve, od zedinjenja z njegovim Bogom. Molimo tako, kakor živimo, ker živimo tako, kakor molimo. Če kdo trajno (habitualno) noče delati v skladu s Kristusovim Duhom, tudi ne more trajno (habitualno) moliti v njegovem imenu. “Duhovni boj” kristjanovega novega življenja je neločljiv od molitvenega boja.