IV. Kdo more prejeti ta zakrament?

1306 Vsak še ne birmani krščenec more in je dolžan prejeti zakrament birme (prim. ZCP, kan. 889, & 1). Ker krst, birma in evharistija sestavljajo enoto, sledi iz tega, da “vernike veže dolžnost, da prejmejo ta zakrament /.../ v primernem času” (ZCP, kan. 890), kajti brez birme in evharistije je zakrament krsta sicer veljaven in učinkovit, toda uvajanje v krščanstvo ostane nedovršeno.

1307 Latinsko izročilo navaja “starost razsodnosti” kot časovno točko za prejem birme. V smrtni nevarnosti pa je treba birmati otroke celo, če niso še dosegli te starosti (prim. ZCP, kan. 891; 883,3).

1308 Če včasih nekateri govorijo o birmi kot o “zakramentu krščanske zrelosti”, bi pa vendarle ne smeli zamenjavati obdobje odraslosti vere z odraslostjo naravne rasti, niti ne pozabljati, da je krstna milost milost zastonjske in nezaslužene izvolitve, ki ne potrebuje neke “odobritve”, če naj postane učinkovita. Sv. Tomaž pravi v zvezi s tem::

Telesna starost ne pomeni ovire za dušo. Tako more človek celo v otroštvu prejeti popolnost duhovne starosti, o kateri govori Modrost: 'Starost je častitljiva, ne zato, ker dolgo traja, tudi se ne meri po številu let’ (Mdr 4,8). Tako so se mnogi otroci, z močjo Svetega Duha, ki so jo prejeli, srčno do krvi borili za Kristusa (STh 3,72,8, ad 2).

1309 Priprava na birmo mora imeti pred očmi to, da privede kristjana h globljemu zedinjenju s Kristusom, k bolj živi zaupnosti s Svetim Duhom, z njegovim delovanjem, njegovimi darovi in njegovimi klici, da bo mogel bolje prevzemati nase apostolske odgovornosti krščanskega življenja. Pri tem si bo birmanska kateheza prizadevala prebuditi čut pripadnosti k Cerkvi Jezusa Kristusa, tako k vesoljni Cerkvi kakor k župnijski skupnosti. Ta zadnja nosi posebno odgovornost pri pripravi birmancev (prim. BI, Predhodna navodila 3).

1310 Za prejem birme je treba biti v stanju milosti. Spodobi se prejeti zakrament pokore, da bi bil človek očiščen za podaritev Svetega Duha. Bolj goreča molitev mora pripraviti na to, da kandidati sprejmejo moč in milosti Svetega Duha z učljivostjo in razpoložljivostjo (prim. Apd 1,14).

1311 Za birmo, kakor tudi za krst, je primerno, da kandidati iščejo duhovno pomoč botra ali botre. Primerno je, da je isti kakor za krst, da se tako dobro pokaže enota obeh zakramentov (prim. BI, Predhodna navodila 5; 6; ZCP, kan. 893, & 1.2).