III. Odločanje vesti

1786 Ko se vest znajde pred nravno odločitvijo oziroma izbiro, more napraviti bodisi pravilno sodbo, skladno z razumom in z božjo postavo, ali pa – nasprotno – zmotno sodbo, ki se oddaljuje od njiju.

1787 Človek se včasih znajde v položajih, ki store, da je nravna sodba manj zanesljiva in da je odločitev težavna. Vendar mora vedno iskati to, kar je pravilno in dobro, in razpoznavati božjo voljo, izraženo v božji postavi.

1788 V ta namen si človek prizadeva razlagati danosti izkustva in znamenja časov, opirajoč se na krepost razumnosti, na nasvete preudarnih oseb in na pomoč Svetega Duha ter njegovih darov.

1789 Nekatera pravila so uporabna v vseh primerih:

- Nikoli ni dovoljeno storiti zlo, da bi iz tega sledilo kaj dobrega.

- “Zlato pravilo”: “Vse, kar želite, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim” ( Mt 7,12; prim. Lk 6,31; Tob 4,15).

- Ljubezen vedno računa s spoštovanjem do bližnjega in do njegove vesti: “Če tako govorite proti svojim bratom in s tem prizadenete njihovo slabotno vest, grešite proti Kristusu” (1 Kor 8,12). “Zato je dobro zdržati se (...) vsega, ob čemer se utegne tvoj brat pohujšati (...)” (Rim 14,21)