V. Praktični napotki za branje katekizma

18. Katekizem je zamišljen kot organiski prikaz celotne katoliške vere. Treba ga je torej brati kot enoto. Mnoga napotila znotraj besedila in analitično kazalo ob koncu knjige omogočajo videti vsako temo v njeni povezavi s celoto vere.

19 Svetopisemska besedila pogosto niso dobesedno navedena, temveč samo v obliki opozoril (s “prim.”). Za poglobljeno umevanje teh mest je potrebno pogledati svetopisemska besedila sama. Te navedbe svetopisemskih besedil so delovno orodje za katehezo.

20 Z manjšimi črkami natisnjena mesta vsebujejo zgodovinske in apologetične opazke ali dopolnilne obrazložitve nauka.

21 Z manjšimi črkami natisnjeni navedki iz cerkvenih očetov, liturgije, učiteljstva ali svetnikov naj obogatijo prikaz nauka. Pogosto so ta besedila bila izbrana za direktno katehetsko uporabo.

22 Na koncu vsake tematične enote povzema vrsta kratkih besedil v strnjenih obrazcih bistveni nauk. Cilj teh povzetkov z nadpisom “na kratko” je dati krajevni katehezi namige za sintetične obrazce, ki si jih je mogoče zlahka zapomniti.