2. člen: Milost in opravičenje

I. Opravičenje

II. Milost

III. Zasluženje

IV. Krščanska svetost