II. Lažnivo imenovanje božjega imena

2150 Druga zapoved obsoja krivo prisego. Prisegati ali zaklinjati se se pravi Boga jemati za pričo tega, kar trdimo. To se pravi sklicevati se na božjo resnicoljubnost kot jamstvo za svojo lastno resnicoljubnost. Prisega se poveže z božjim imenom kot jamstvom. “Gospoda, svojega Boga, se boj in njemu služi in pri njegovem imenu prisegaj!” (5 Mz 6,13).

2151 Odklanjanje krive prisege je dolžnost v razmerju do Boga. Kot Stvarnik in Gospod je Bog pravilo vse resnice. Človeška beseda je v skladju ali v nasprotju z Bogom, ki je resnica sama. Kadar je prisega resnicoljubna ali upravičena, osvetli razmerje človeške besede do božje resnice. Kriva prisega kliče Boga, naj pričuje za laž.

2152 Krivoprisežnik je, kdor pod prisego napravi obljubo, ki je nima namena izpolniti, ali kdor najprej pod prisego obljubi, a se tistega ne drži. Kriva prisega je hudo pomanjkanje spoštovanja do Gospoda sleherne besede. S prisego se zavezati, da bomo storili kaj zlega, nasprotuje svetosti božjega imena.

2153 Jezus je drugo zapoved razložil v govoru na gori: “Dalje ste slišali, da je bilo rečeno prednikom: 'Ne prisegaj po krivem; spolni pa, kar si prisegel Gospodu!’ Jaz pa vam pravim: sploh ne prisegajte! … Vaš 'da’ naj bo 'da’, vaš 'ne’ naj bo 'ne’; kar je več kot to, je od hudega” (Mt 5,33-34.37; prim. Jak 5,12). Jezus uči, da vsaka prisega vključuje sklicevanje na Boga in da moramo v vsaki besedi spoštovati navzočnost Boga in njegove resnice. Diskretnost v zatekanju k Bogu pri govorjenju hodi vštric s spoštljivo pozornostjo do njegove navzočnosti, ki jo potrjujemo ali sramotimo v vsaki od naših trditev.

2154 Za sv. Pavlom (prim. 2 Kor 1,23; Gal 1,20) je izročilo Cerkve razumelo Jezusovo besedo v tem smislu, da ne nasprotuje prisegi, če je storjena iz velikega in pravičnega vzroka (na primer pred sodiščem). “Prisegati, to je klicati Boga za pričo resnice, se sme le resnicoljubno, preudarno in ob upoštevanju pravičnosti” (ZCP kan.1199, par. 1).

2155 Svetost božjega imena zahteva, da se ne zatekamo k njemu zaradi nepomembnih stvari in ne prisegamo v takih okoliščinah, ko bi bilo prisego mogoče razumeti kot odobravanje oblasti, ki bi jo krivično zahtevala. Kadar prisego zahteva nezakonita svetna oblast, jo moremo odkloniti. Moramo jo odkloniti, kadar jo kdo terja z nameni, ki nasprotujejo dostojanstvu oseb ali občestvu Cerkve.