1. člen: Liturgija - delo Svete Trojice

I. Oče, vir in cilj liturgije

II. Kristusovo delo v liturgiji

III. Sveti Duh in Cerkev v liturgiji