I. V središču Svetega pisma

2762 Potem ko je sv. Avguštin pokazal, kako so psalmi glavna hrana krščanske molitve in kako se zlivajo v prošnje očenaša, končuje:

Preletite vse molitve, ki so v Svetem pismu, in ne verjamem, da bi mogli v njem najti kaj takega, kar ne bi bilo zajeto v Gospodovi molitvi (ep. 130,12,22).

2763 Celotno Sveto pismo (postava, preroki in psalmi) je spolnjeno v Kristusu (prim. Lk 24,44). Evangelij je ta “vesela novica”. Njeno prvo oznanilo je sv. Matej na kratko povzel v govoru na gori (prim. Mt 5-7). In molitev k našemu Očetu je v središču tega oznanila. V tej miselni zvezi dobi osvetlitev vsaka prošnja molitve, ki nam jo je zapustil Gospod:

Gospodova molitev je najpopolnejša od vseh molitev … V njej ne samo prosimo vsega, kar moremo upravičeno želeti, temveč tudi po redu, kakor je treba želeti. Tako nas ta molitev ne samo uči prositi, temveč oblikuje tudi celotno naše teženje (sv. Tomaž Akvinski, s. th. 2-2,83,9).

2764 Govor na gori je nauk življenja, Gospodova molitev je molitev, a v enem in drugem daje Gospodov Duh novo obliko našim hrepenenjem, tem notranjim vzgibom, ki so duša našega življenja. Jezus nas poučuje o tem novem življenju s svojimi besedami in nas uči, naj prosimo za to z molitvijo. Od pravilnosti naše molitve bo odvisna pravilnost našega življenja v Gospodu.