2. člen: Naša poklicanost k blaženosti

I. Blagri

II. Hrepenenje po sreči

III. Krščanska blaženost