II. Oblast ključev

981 Kristus je po svojem vstajenju poslal svoje apostole, da bi “v njegovem imenu … oznanjali vsem narodom spreobrnjenje, da bodo dosegli odpuščanje grehov” (Lk 24,47). Apostoli in njihovi nasledniki opravljajo to “službo sprave” (2 Kor 5,18) ne le s tem, da ljudem oznanjajo božje odpuščanje, ki nam ga je zaslužil Kristus, ter da jih kličejo k spreobrnjenju in veri, marveč tudi s tem, da jim priobčujejo odpuščanje grehov po krstu ter da jih spravljajo z Bogom in Cerkvijo v moči oblasti ključev, ki so jo prejeli od Kristusa:

Cerkev je prejela ključe nebeškega kraljestva z namenom, da bi se v njem po Kristusovi krvi in po delovanju Svetega Duha uresničevalo odpuščanje grehov. V tej Cerkvi duša, ki je bila mrtva zaradi grehov, znova oživi, da bi živela s Kristusom, čigar milost nas je rešila (sv. Avguštin, serm. 214,11).

982 Nobenega greha ni, pa naj bi bil še tako velik, da bi ga sveta Cerkev ne mogla odpustiti. “Nikogar ni, pa naj bi bil še tako hudoben in še tako obremenjem s krivdo, ki ne bi bil dolžan z vso gotovostjo upati na odpuščanje, če je le njegovo kesanje iskreno” (RK 1,11,5). Kristus, ki je umrl za vse ljudi, hoče, da so v njegovi Cerkvi vrata odpuščanja vedno odprta vsakomur, ki se odvrne od greha (prim. Mt 18,21-22).

983 Kateheza si bo prizadevala, da bi v vernikih prebujala in nahranjala vero v neprimerljivo veličino daru, ki ga je vstali Kristus podelil svoji Cerkvi: poslanstvo in oblast, da po službi apostolov in njihovih naslednikov v resnici odpušča grehe:

Gospod hoče, da imajo njegovi učenci velikansko oblast: hoče, da njegovi ubogi služabniki izvršujejo v njegovem imenu vse tisto, kar je on delal, ko je bil na zemlji (sv. Ambrož, poenit. 1,34).

Duhovniki so prejeli oblast, kakršne Bog ni dal niti angelom niti nadangelom … Bog tam zgoraj potrdi vse, kar duhovniki store tu spodaj (sv. Janez Zlatousti, sac. 3,5).

Če v Cerkvi ne bi bilo odpuščanja grehov, bi ne obstajalo nikakršno upanje na večno življenje in na večno osvobojenje. Zahvalimo se Bogu, ki je dal svoji Cerkvi takšen dar (sv. Avguštin, serm. 213,8).

NA KRATKO

984 Veroizpoved postavlja “odpuščanje grehov” v zvezo z izpovedjo vere v Svetega Duha. Vstali Kristus je namreč izročil apostolom oblast odpuščati grehe, ko jim je podelil Svetega Duha.

985 Krst je prvi in glavni zakrament za odpuščanje grehov: zedini nas s Kristusom, umrlim in vstalim, in nam podari Svetega Duha.

986 Po Kristusovi volji ima Cerkev oblast krščenim odpuščati grehe in izvršuje to oblast po škofih in duhovnikih na navaden (habitualen) način v zakramentu pokore.

987 “Pri odpuščanju grehov so duhovniki in zakramenti zgolj sredstva, ki jih hoče naš Gospod Jezus Kristus, edini začetnik in delivec našega odrešenja ter zveličanja, uporabljati za to, da nam izbriše naše hudobije in nam daje milost opravičenja” (RK 1,11,6).