6. odstavek: Marija - Kristusova mati, mati Cerkve

963 Potem ko smo govorili o vlogi Device Marije v skrivnosti Kristusa in Svetega Duha, je primerno, da sedaj razmislimo njeno mesto v skrivnosti Cerkve. “Devico Marijo namreč ... priznavamo in častimo kot resnično mater Boga in Odrešenika … Obenem pa je … 'resnična mati (Kristusovih) udov, ... ker je z ljubeznijo sodelovala, da se v Cerkvi rode verniki, ki so udje one Glave’ (sv. Avguštin, virg. 6)” (C 53). “... Marija, Kristusova mati in mati Cerkve” (Pavel VI, govor 21. novembra 1964).