4. odstavek: Verniki - hierarhija, laiki, posvečeno življenje

871 “Verniki so tisti, ki se s krstom včlenijo v Kristusa in postanejo božje ljudstvo, so zato na svoj način deležni Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe, vsak po svoji zmožnosti pa je poklican k izvrševanju poslanstva, ki ga je Bog zaupal Cerkvi, da ga spolnjuje v svetu” (ZCP, kan. 204,1; prim. C 31).

872 “Med vsemi verniki vlada zaradi njihovega prerojenja v Kristusu resnična enakost glede dostojanstva in dejavnosti, v kateri vsi skupaj in vsak po svoji zmožnosti in nalogi sodelujejo pri graditvi Kristusovega telesa” (ZCP, kan. 208; prim. C 32).

873 Celo razlike, ki po Gospodovi volji obstajajo med udi njegovega telesa, služijo edinosti in poslanstvu tega telesa. V Cerkvi namreč “obstaja različnost službe, a enota poslanstva. Kristus je apostolom in njihovim naslednikom poveril nalogo, da v njegovem imenu in z njegovo oblastjo učijo, posvečujejo in vodijo. Laiki, deležni Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe, pa spolnjujejo v Cerkvi in v svetu svoj delež pri poslanstvu vsega božjega ljudstva” (LA 2). Končno so “med obojimi (tj. pripadajočimi tako hierarhiji kakor laikom) verniki, ki se na svoj poseben način z zaobljubo evangeljskih svetov … posvetijo Bogu in koristijo odrešenjskemu poslanstvu Cerkve” (ZCP, kan. 207,2).