Twiterkatekizem Katekizem lahko beremo tudi drugače. Preprosto. Morda je to še ena pot k še bolj poglobljenemu branju. Misli, ki jih objavljamo so predvsem vabilo k branju in ne "skrajšani prevod" katekizma.

(0) Človek se zažene v razčlenjevanje, v projekte, naloge; Bog pa želi, da bi najprej stopili v odnos in ga najprej sprejeli kot skrivnost, ki ima rada. #kkc

(1) Bog je izpolnitev vseh mojih želja in vem, da je njihov začetek. Bog nas je ustvaril kot dobre in hoče, da ostanemo taki – z Njim. #kkc

(2) Vsi smo v najgloblji božji skrivnosti. Ko živimo, kakor Bog želi, kažemo na Boga v nas. Nikoli nas Bog ne bo zapustil. #kkc

(3) Vera ni samo enačba in mi nismo samo znanstveniki. Živimo jo in o njej govorimo. Tak živ odnos z Bogom bodo vsi želeli izkusiti. #kkc

(4) Kateheza. To ni samo za osnovnošolce. Je način življenja, vse kar sem in kako sem. Kristjan sem, podoba Jezusa v svetu. #kkc

(5) Učimo se, da bi postali, kar nismo. Kateheza uči to, kar smo – božji. Obstajam do popolnosti življenja, saj je Bog Ljubezen v meni. #kkc

(6) Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. (1Pt 3,15) Tudi z življenjem v Cerkvi. #kkc

(7) Oznanjamo z zgledom, šele nato z besedo. Cerkev bo v svojem oznanjevanju uspela, če bo tudi sama sveta. Marija je vzor take Cerkve. #kkc

(8) Cerkev sama posluša katehezo. Mnogi očetje Cerkve so sprejeli katehezo kot edino nalogo. Sprejmimo danes možnost prisluhniti Bogu. #kkc

(9) Oznanilo živi v odnosu med Bogom, skupnostjo in človekom. Katekizem je sad koncila. Po njem nauk gre od Boga po Cerkvi k človeku. #kkc

(10) Ko odkrijemo veselje, moramo to povedati naprej. Vat II je bil tako veselje. In o tem govorimo: “Da bi vi verovali” (Jn 20,31) #kkc

(11) Katekizem je priča življenja v veri v sodobnem svetu. Mogoče ga je razumeti samo v ob Svetem pismu, Očetih cerkve in bogoslužju. #kkc

(12) Prvi bralci katekizma so oznanjevalci. Potem pa tudi vsi drugi (kristjani). Vzemi in beri! (Tolle, lege!) #kkc

(13) Katekizem stoji na štirih stebrih: veroizpoved, zakramenti vere, življenje vere, molitev. Vse to pomeni celoto. #kkc

(14) Vsaka kristjanova beseda in dejanje govorita! Katekizem pomaga prepoznati temelje vere, da bi lahko pričevali o Kristusu v nas. #kkc

(15) Vera ni pripoved o preteklosti. Če je ne živimo, je za nas ni. Po Kristusu, zakramentih in Cerkvi je Jezus z nami tudi sedaj. #kkc

(16) Bog naš vero sliši in vidi. In katekizemska vera po milosti in delih gotovo sodi v nebesa. Božjo podobo imamo, še delajmo tako. #kkc

(17)