1. odstavek: Božji Sin se je učlovečil

I. Zakaj se je beseda učlovečila?

II. Učlovečenje

III. Pravi Bog in pravi človek

IV. Kako je Božji Sin človek?