Romanje k Mariji Pomagaj Številni romarji na novo odkrivajo stare načine romanja in k Mariji Pomagaj pridejo peš.

Človek popotnik se na iskanje po posvečeni poti odpravlja, da bi v naporu in žrtvah dosegel svoj cilj in se srečal z Marijo, ki je Mati upanja in tolažbe.

Romanje na Brezje je za Slovence nekaj pomembnega, saj mnogi še danes po zaobljubi pridejo na Brezje peš. Marija Pomagaj pa ima svoje pomembno mesto tudi v srcu drugih evropskih narodov: Hrvatov, Avstrijcev, Italijanov in Madžarov.

Romati peš na Brezje je še danes velika odločitev v življenju vsakega romarja.

Veliko skupin pri Mariji Pomagaj sklene svoje romanje. Župnijska romanja so lep dogodek, ki lahko še bolj poveže župnijo in duhovno poglobi tako posameznika kot celotno skupnost.

»Romanje je podoba našega življenja, romarska svetišča pa so podobe nebeškega Jeruzalema,« so besede bl. Janeza Pavla II. Kot prvi romar sveta je sveti oče 17. maja 1996 romal k Mariji Pomagaj na Brezje.

Pot (2013) from Romar on Vimeo.