Prvo poglavje: Velikonočna skrivnost v času Cerkve

1. člen: Liturgija – delo Svete Trojice

2. člen: Velikonočna skrivnost v zakramentih cerkve