10. člen: "Verujem...odpuščanje grehov"

976 Apostolska vera povezuje vero v odpuščanje grehov z vero v Svetega Duha, a tudi z vero v Cerkev in v občestvo svetnikov. Vstali Kristus je namreč prav s podelitvijo Svetega Duha izročil svojim apostolom svojo božjo oblast odpuščanja grehov: “Prejmite Svetega Duha! Komur grehe odpustite, so jim odpuščeni; komur jih zadržite, so jim zadržani” (Jn 20,22-23).

(II. del Katekizma bo izrečno obravnaval odpuščanje grehov po krstu, po zakramentrih pokore in drugih zakramentih, predvsem po evharistiji. Zadostuje torej, da na tem mestu na kratko spomnimo na nekatere temeljne danosti).