3. člen: Človekova svoboda

1730 Bog je ustvaril človeka razumnega, ko mu je podelil dostojanstvo osebe, obdarjene s pobudo in gospostvom nad svojimi dejanji. “Bog je hotel človeka pustiti v roki njegovega lastnega odločanja” (prim. Sir 15,14), da bi tako sam od sebe iskal svojega Stvarnika, se ga svobodno oklepal in prišel na ta način do dovršene in blažene popolnosti” (CS 17).

Človek je razumen in s tem podoben Bogu, ustvarjen kot svoboden in kot gospodar svojih dejanj (sv. Irenej, haer.4,4,3)