1. Člen: Božje razodetje

I. Bog razodeva svoj “dobrotni načrt”

II. Stopnje razodetja

III. Jezus Kristus “sredik in polnost vsega razodetja”

NA KRATKO

68 Iz ljubezni se je Bog razodel in se podaril človeku. Tako prinaša dokončen in preobilen odgovor na vprašanja, ki si jih človek postavlja o smislu in cilju svojega življenja.

69 Bog se je razodel človeku tako, da mu je polagoma priobčeval z dejanji in besedami svojo lastno skrivnost.

70 Onstran pričevanja, ki ga Bog daje o samem sebi v ustvarjenih bitjih, je Bog razkril samega sebe našim prvim staršem. Govoril jim je in jim po padcu obljubil odrešenje (prim. 1 Mz 3,15) ter jim ponudil svojo zavezo.

71 Bog je z Noetom sklenil večno zavezo med seboj in vsemi živimi bitji (prim. 1 Mz 9,16). Ta zaveza bo trajala, dokler bo trajal svet.

72 Bog je izvolil Abrahama in je sklenil zavezo z njim in njegovim potomstvom. Iz tega je izoblikoval svoje ljudstvo, kateremu je po Mojzesu razodel svojo postavo. Po prerokih je to ljudstvo pripravljal za sprejem odrešenja, namenjenega vsemu človeštvu.

73 Bog se je v polnosti razodel s tem, da je poslal svojega lastnega Sina, v katerem je postavil svojo zavezo za vedno. On je dokončna Očetova Beseda, tako da po njej ne bo več nobenega drugega razodetja.