2. člen: Udeleženost pri družbenem življenju

I. Oblast

II. Skupni blagor

III. Odgovornost in soudeležba