Muzej jaslic Brezje Muzej jaslic Brezje je edinstvena zbirka, ki vsebuje preko 450 različnih eksponatov – jaslic z vseh koncev sveta.


V sprehodu skozi deset prostorov Muzeja jaslic Brezje se srečamo z zgodovino jasličarstva, spoznamo pomen posameznih jasličnih figur in prizorov, občudujemo različne načine in materiale za izdelavo jaslic. Muzej jaslic Brezje se nahaja v nekdanjem samostanskem hlevu in izvorna namembnost prostorov je v Muzeju še vedno vidna.

V jaslicah se izraža mnogo dejavnikov, ob samem avtorju, ki jih je izdelal, materialu, ki ga je uporabljal, času in kraju v katerem je ustvarjal. Tako smo tudi muzej jaslic razdelili na različne sklope: od uvodnega dela, kjer spoznamo zgodovino postavljanja jaslic, orodje za izdelovanje jaslic, posamezne jaslične skupine in različne vrste jaslic.
Ob božičnih jaslicah, ki so pri nas najbolj poznane, se v drugem prostoru srečamo s pasijonskimi, binkoštnimi ter vstajenjskimi jaslicami. Najbolj pristni in morda najgloblji spomini slovenskega človeka na božične praznike se vračajo ob postavljanju jaslic v Bogkovem kotu domače hiše, v katerem so postavljali kotne jaslice, ki jih tudi predstavljamo v muzeju.
V nadaljevanju muzeja so predstavljeni številni slovenski ustvarjalci jaslic ter jaslice iz drugih Evropskih dežel in bolj oddaljenih dežel. Skozi tuje dežele nas vodi svetloba zvezde, ki je Modre pripeljala v Betlehem, nas pa vodi v novi del muzeja, kjer skozi filmsko zgodbo sledimo jaslicam v vojni in današnjem času. V novem delu je zasnova muzeja malce drugačna, prostori so namenjeni samostojnim prostorskim postavitvam večjih jaslic. Temnina prostora se spremeni v svetel prostor, kjer obiskovalec iz opazovalca prestopi v svet jaslic.
Postavitev razstave se izteče z reprodukcijo freske iz Greccia, prvih jaslic sv. Frančiška Asiškega, osvetljena skozi opečno čipko, ki prepušča svetlobo in usvarja igro svetlobe in sence.

Muzej jaslic Brezje je odprt:
sobota – nedelja, od 9. do 16. ure

Kontakt:
MUZEJ JASLIC BREZJE
Romar d.o.o.
Brezje 72
4243 Brezje
info@marija.si
www.jaslice-brezje.si

Tel.: 04 537 07 00
031 371 440

Vstopnina:
Odrasli: 3,50 eur
Odrasli v skupini (najmanj 15 oseb): 3 eur
Upokojenci, invalidi: 2,50 eur
Učenci, dijaki, študenti: 2,50 eur

Družine (najmanj 3 družinski člani): 7 eur
Predšolski otroci: brezplačno

Vodenje v slovenskem jeziku:
Skupine do 10 oseb: 15,00 eur
Nad 10 oseb: 1,50 eur na osebo

Vodenje v tujem jeziku:
Skupine do 10 oseb: 30,00 eur
Nad 10 oseb: 2,50 eur na osebo

(Za vodenje je potrebna najava skupine. Vodenje drugih vodnikov v Muzeju jaslic Brezje ni dovoljeno.)