Sveti večer

Celotno besedilo v pdf obliki

Ta berila vzamemo pri večerni maši 24. decembra pred prvimi večernicami praznika ali po njih.

Prvo berilo: Gospod ima veselje nad teboj
Iz 62,1-5

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Zaradi hčere síonske ne bom mólčal,
zaradi hčere jeruzalemske ne bom mirovăl,
dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost
in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje.
Narodi bodo videli tvojo pravičnost,
vsi kralji tvojo slavo.
Dali ti bodo novo ime,
ki ga bodo določila Gospodova usta.
Čudovita krona boš v Gospodovi roki,
kraljevski venec v roki svojega Boga.
Ne bodo ti več rekli Zapuščena,
tvoji deželi ne bodo več rekli Osamljena,
temveč te bodo imenovali ›Pri njej je moja radost‹,
tvojo deželo Omožena.
Kajti Gospod bo imel veselje nad teboj
in tvoja dežela bo imela moža.
Kajti kakor se mladenič poročí z devico,
tako se bo tvoj graditelj poróčil s teboj,
kakor se ženin veselí neveste,
tako se tebe veselí tvoj Bog.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 89,4-5.16-17.27.29 (R 2a)

Odpev: Gospodove milosti bom na veke opeval.

Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem,
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
»Tvoj zarod bom utŕdil na veke,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.« Odpev.

Blagor ljudstvu, ki zna veselo vzklikati,
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili.
Ves dan se bodo radovali nad tvojim imenom,
veselili se bodo zaradi tvojega odrešenja. Odpev.

Klical me bo: »Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.«
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna. Odpev.

Drugo berilo: Pavel pričuje, da je Kristus Davidov potomec
Apd 13,16-17.22-25

Berilo iz Apostolskih del.

Ko je Pavel prišel v Antiohíjo v Pizídiji,
je v shodnici vstal, dal znamenje z roko in rekel:
»Možje Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte!
Bog tega izraelskega ljudstva je izvôlil naše očete
in poveličal ljudstvo v egiptovskem izgnanstvu
ter ga z dvignjeno roko popęljal iz tuje dežele.
Potem jim je za kralja obúdil Davida.
Sam je potŕdil o njem:
›Našel sem Davida, Jésejevega sina,
moža po svojem srcu, ki bo izpolnil vse, kar hočem.‹
Iz njegovega rodu je Bog, kakor je bil obljubil,
poslal Izraelu odrešenika Jezusa.
Pred njegovim prihodom ga je Janez s krstom pokore
napovedovăl vsemu izraelskemu ljudstvu.
Ko pa je Janez končevăl svoj tek, je govóril:
›Mar mislite, da sem jaz? Jaz nisem.
Toda glejte, za mano pride on, in jaz nisem vreden,
da bi odvezal sandale z njegovih nog.‹ «

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Aleluja. Jutri bo uničena pregreha z zemlje,
zavladal nam bo Odrešenik sveta. Aleluja.

Evangelij: Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina
Mt 1,1-25

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina.
Abrahamu se je rodil Izak, Izaku se je rodil Jakob,
Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje.
Judu je Tamára rodila Pęreca in Zęraha.
Pęrecu se je rodil Hecrón, Hecrónu se je rodil Ram,
Ramu se je rodil Aminadáb, Aminadábu se je rodil Nahšón,
Nahšónu se je rodil Salmón,
Salmónu je Rahába rodila Bóaza, Bóazu je Rúta rodila Obéda.
Obédu se je rodil Jése.
Jéseju se je rodil David, kralj.
Davidu je Urijájeva žena rodila Sálomona.
Sálomonu se je rodil Roboám, Roboámu se je rodil Abíja,
Abíju se je rodil Asá,
Asáju se je rodil Józafat, Józafatu se je rodil Jorám,
Jorámu se je rodil Uzíja,
Uzíju se je rodil Jotám, Jotámu se je rodil Aház,
Aházu se je rodil Ezekíja,
Ezekíju se je rodil Manáse, Manáseju se je rodil Ámos,
Ámosu se je rodil Jošíja,
Jošíju pa so se rodili Jojahín in njegovi bratje
ob izselitvi v Babilon.
Po izselitvi v Babilon se je Jojahínu rodil Šealtiél,
Šealtiélu se je rodil Zerubabél,
Zerubabélu se je rodil Abihúd, Abihúdu se je rodil Eljakím,
Eljakímu se je rodil Azór,
Azórju se je rodil Cadók, Cadóku se je rodil Ahím,
Ahímu se je rodil Eliúd,
Eliúdu se je rodil Eleázar, Eleázarju se je rodil Matán,
Matánu se je rodil Jakob,
Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije,
iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus.
Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov,
od Davida do izselitve v Babilon štirinajst rodov,
od izselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.

Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takóle:
Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom;
in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo,
da je noseča od Svetega Duha.
Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti,
zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil.
Ko je to premišljeval, glej,
se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel:
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene;
kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.
Rodila bo sina in daj mu ime Jezus,
kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
Vse to pa se je zgodilo,
da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
›Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami.‹
Ko se je Jožef zbúdil,
je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel.
Vzel je svojo ženo k sebi
in ni je spoznăl, dokler ni rodila sina;
in imenoval ga je Jezus.

Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Rojstvo Jezusa Kristusa
Mt 1,18-25

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle:
Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom;
in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo,
da je noseča od Svetega Duha.
Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti,
zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil.
Ko je to premišljeval, glej,
se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel:
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene;
kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.
Rodila bo sina in daj mu ime Jezus,
kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
Vse to pa se je zgodilo,
da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
›Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami.‹
Ko se je Jožef zbúdil,
je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel.
Vzel je svojo ženo k sebi
in ni je spoznăl, dokler ni rodila sina;
in imenoval ga je Jezus.

Kristusov evangelij.

Pri mašah na božični praznik beremo tu podana berila, pri čemer lahko iz pastoralnih razlogov izberemo najustreznejša besedila izmed treh ponujenih za polnočno, zorno in dnevno mašo.