1. adventna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Iz Davidovega rodu pride Odrešenik
Jer 33,14 16

Berilo iz knjige preroka Jeremija.

Glej, pridejo dnevi, govorí Gospod,
ko izpolnim obljubo,
ki sem jo dal Izraelovi in Judovi hiši.
Tiste dni in tisti čas storim,
da požene Davidu mladika pravičnosti;
delal bo prav in pravično v deželi.
Tiste dni bo Juda rešen
in Jeruzalem bo prebival na varnem.
Takole pa ga bodo imenovali:
»Gospod, naša pravičnost.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 25,4 5.8 10.14 (R 1)

Odpev: K tebi, Gospod, dvigam svojo dušo.

Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati,
svojih steza me naúči.
Vodi me v svoji resnici in me uči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate. Odpev.

Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi poti.
Ponižne vodi v pravici,
ponižne uči svojih potov. Odpev.

Vse Gospodove steze so dobrota in zvestoba za tiste,
ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja.
Gospod je zaupen s tistimi, ki se ga bojijo,
razodeva jim svojo zavezo. Odpev.

Drugo berilo: Utrjeni za Kristusov prihod
1 Tes 3,12 4,2

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom.

Vas pa naj Gospod obogatí
in napolni z ljubeznijo drug do drugega in do vseh,
prav kakor jo čutimo mi do vas,
da bi tako utŕdil vaša srca,
ki naj bodo neoporečna v svetosti
pred Bogom in našim Očetom,
ko pride naš Gospod Jezus z vsemi svojimi svetimi.
Amen.
Sicer pa vas, bratje, prosimo in opominjamo v Gospodu Jezusu,
da še bolj napredujete v tem, kar ste prejeli od nas,
namreč to, kako vam je treba živeti, da boste ugajali Bogu;
sicer pa tako že živíte.
Saj veste, kakšna navodila smo vam dali po Gospodu Jezusu.

To je Božja beseda.

Aleluja Ps 85,8

Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto,
daj nam svoje odrešenje! Aleluja.

Evangelij: Naše odrešenje je blizu
Lk 21,25 28.34 36

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo stiska med narodi
v zmedi zaradi bučanja morja in valov.
Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja tega,
kar bo prišlo nad ves svet,
kajti nebeške sile se bodo majale.
In tedaj bodo videli Sina človekovega
priti na oblaku z močjo in veliko slavo.
Ko se bo to začelo dogajati,
se vzravnajte in dvignite glave,
kajti vaše odrešenje se približuje.«
»Varujte se, da vam sŕca ne bodo obtežena
z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi
in da vas tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka.
Prišël bo namreč nad obličje vse zemlje.
Zato čujte in vsak čas molíte,
da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo,
in stopiti pred Sina človekovega.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.