2. velikonočna, bela nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Število kristjanov raste
Apd 5,12-16

Berilo iz Apostolskih del.

Po rokah apostolov se je dogajalo
veliko znamenj in čudežev med ljudmi;
in vsi so se enodušno zbirali v Salomonovem stebrišču.
Od drugih se jim nihče ni upal pridružiti,
ljudstvo pa jih je zelo cenilo.
Vse bolj je rastlo število mož in žená, ki so verovali v Gospoda.
In tako so prinašali bolnike na ceste
ter jih polagali na ležišča in nosila,
da bi se, kadar je šel Peter mimo,
vsaj njegova senca dotaknila koga izmed njih.
Tudi iz krajev v okolici Jeruzalema so prihajali ljudje
in prinašali bolnike in takšne, ki so jih mučili nečisti duhovi;
in vsi so bili ozdravljeni.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 118,2-4.22-26 (R 1)

Odpev: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.

Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Naj vendar reče Aronova hiša:
»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.

Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo Gospoda:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen. Odpev.

To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod narédil,
radujmo se in se ga veselimo. Odpev.

Daj, Gospod, daj vendar rešitev!
Daj, Gospod, daj vendar srečo!
Blagoslovljën, ki prihaja v Gospodovem imenu,
blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše. Odpev.

Drugo berilo: Vstali Kristus živi vekomaj
Raz 1,9-13.17-19

Berilo iz knjige Razodetja.

Jaz, Janez, vaš brat in z vami soudeležën
pri stiski, kraljestvu in stanovitnosti v Jezusu,
sem bil zaradi Božje besede in zaradi Jezusovega pričevanja
na otoku, ki se imenuje Pátmos.
Na Gospodov dan me je prevzel Duh
in za seboj sem zaslišal močan glas kakor glas trobente.
Rekel mi je:
»Zapiši, kar vidiš, v knjigo in pošlji sedmim Cerkvam:
v Éfez, v Smírno, v Pęrgamon, v Tiatíro,
v Sárde, v Filadélfijo in Laodikęjo!«
Obrnil sem se, da bi videl, čigav glas je govoril z menoj.
Ko sem se obrnil, sem zagledal sedem zlatih svečnikov
in sredi med svečniki nekoga,
ki je bil podoben Sinu človekovemu.
Oblečen je bil v haljo do tal in prevezan čez prsi z zlatim pasom.
Ko sem ga zagledal,
sem se zgrudil k njegovim nogam kakor mrtev.
On pa je polóžil name desnico in rekel:
»Ne boj se! Jaz sem Prvi in Zadnji in Živi.
Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov
in imam ključe smrti in podzemlja.
Zapiši torej, kar si videl, kar je in kar se bo zgodilo poslej!«

Božja beseda.

Aleluja Jn 20,29

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo! Aleluja.

Evangelij: Čez osem dni je prišel Jezus
Jn 20,19-31

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam,
kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmite Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček,
pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus.
Drugi učenci so mu torej pripovedovali:
»Gospoda smo videli.«
On pa jim je rekel:
»Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev
in ne vtaknem prsta v rane od žebljev
in ne položim roke v njegovo stran,
nikakor ne bom veroval.«

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi.
Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu:
»Polôži svoj prst sëm in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran
in ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž mu je odgovóril in rekel:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel:
»Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!«

Jezus je vpričo svojih učencev
stóril še veliko drugih znamenj,
ki niso zapisana v tej knjigi;
ta pa so zapisana, da bi vi verovali,
da je Jezus Mesija, Božji Sin,
in da bi s tem, da vérujete,
imeli življenje v njegovem imenu.

To je Kristusov evangelij.