Sveta božja Mati Marija

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Blagoslov v Božjem imenu
4 Mz 6,22-27

Berilo iz četrte Mojzesove knjige.

Gospod je govóril Mojzesu in rekel:
»Govôri Aronu in njegovim sinovom:
›Tako blagoslavljajte Izraelove sinove; recíte jim:
Gospod naj te blagosloví
in te váruje.
Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo
in naj ti bo milostljiv.
Gospod naj dvigne svoje obličje nadte
in ti podelí mir.‹
Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove
in jih bom blagoslôvil.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 67,2-3.5-6.8 (R 2a)

Odpev: O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!

O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi,
razjásni svoje obličje nad nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje. Odpev.

Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji.
O Bog, slavijo naj te ljudstva. Odpev.

O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje. Odpev.

Drugo berilo: Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene
Gal 4,4-7

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačánom.

Bratje in sestre,
ko je nastopíla polnost časa, je Bog poslal svojega Sina,
rojenega iz žene, rojenega pod postavo,
da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo,
da bi mi prejeli posinóvljenje.
Ker pa ste sinôvi, je Bog poslal v naša srca
Duha svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!«
Potemtakem nisi več suženj, temveč sin,
če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

To je Božja beseda.

Aleluja Heb 1,12a

Aleluja. Velikokrat in na veliko načinov
je Bog nekoč govóril očetom po prerokih,
v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovóril po Sinu.
Aleluja.

Evangelij: Našli so Marijo, Jožefa in dete; po osmih dneh so mu dali ime Jezus
Lk 2,16-21

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas so pastirji pohiteli v Bětlehem
in našli Marijo, Jožefa in dete, položěno v jasli.
Ko so to videli, so pripovedovali,
kar jim je bilo rečeno o tem otroku.
In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu,
kar so jim povedali pastirji.
Marija pa je vse te besede ohraníla
in jih premišljevala v svojem srcu.
In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse,
kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.
Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali,
so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu,
preden je bil spočet v telesu.

Poslušali smo Kristusov evangelij.