Božič, dnevna maša

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje
Iz 52,7-10

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Kako ljubke so na gorah noge glasnika,
ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev
in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!«
Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas,
vsi skupaj vriskajo,
saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion.
Vzklikajte, vriskajte vse skupaj,
jeruzalémske razvaline!
Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo,
odkúpil Jeruzalem.
Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov
in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 98,1-6 (R prim. 3b)

Odpev: Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala,
njegova sveta roka. Odpev.

Gospod je dal spoznati svoje odrešenje,
očem narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe do Izraelove hiše,
odrešenje našega Boga so videli vsi konci zemlje. Odpev.

Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte!
Slavite Gospoda s citrami in petjem,
igrajte na rog in trobento pred kraljem, Gospodom!

Odpev: Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.

Drugo berilo: Bog nam je spregovoril po Sinu
Heb 1,1-6

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Velikokrat in na veliko načinov
je Bog nekoč govóril očetom po prerokih,
v teh dneh poslednjega časa
pa nam je spregovóril po Sinu.
Njega je postavil za dediča vsega
in po njem je tudi ustvaril svetove.
On je odsvit njegovega veličastva
in odtis njegovega obstoja,
z besedo svoje moči nosi vse.
Potem ko je uresničil očiščenje od grehov,
je v nebesih sédel na desno veličastja.
Postal je toliko višji od angelov,
kolikor odličnejše ime od njihovega je dobil.
Komu od angelov je namreč kdaj rekel:
›Ti si moj sin, danes sem te rodil?‹
In spet: ›Jaz mu bom oče in on mi bo sin.‹
Ko vpelje prvorojenca v svet, spet pravi:
›Pred njim naj se priklonijo vsi Božji angeli.‹

Poslušali smo Božjo besedo. Aleluja

Aleluja. Zasvetil nam je posvečeni dan,
ljudstva, pridite in počastite Gospoda;
danes je namreč zasijala velíka luč po vsej zemlji. Aleluja.

Evangelij: Beseda je meso postala in se naselila med nami
Jn 1,1-18

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temď, a temă je ni sprejela.

Bil je človek, ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja,
da bi namreč pričeval o luči,
da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka,
je prihajala na svet.

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla,
toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.

In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.

Janez je pričeval o njej in klical:
»To je bil tisti, o katerem sem rekel:
Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj,
ker je bil prej kakor jaz.«
Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.
Postava je bila namreč dana po Mojzesu,
milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.
Boga ni nikoli nihče videl;
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil.

Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Beseda je meso postala in se naselila med nami
Jn 1,1-5.9-14

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temď, a temă je ni sprejela.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.

Kristusov evangelij.