1. postna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Odrešeni izpovedujejo vero
5 Mz 26,4-10

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Mojzes je rekel ljudstvu:
»Duhovnik naj vzame koš iz tvojih rok
in ga postavi pred oltar Gospoda, tvojega Boga.
Potem spregovôri in reci pred Gospodom, svojim Bogom:
›Moj oče je bil blodeč Aramějec.
Šel je v Egipt in je tam z malo ljudmi služil kot tujec.
Tam pa je nastal iz njega velik, močan in številen narod.
Toda Egipčani so hudo ravnali z nami,
so nas in nam nalagali težko tlako.
In vpili smo h Gospodu, Bogu naših očetov,
in Gospod je slišal naš glas in videl našo bedo, težavo in stisko.
Gospod nas je izpeljal iz Egipta
z močno roko in z iztegnjenim laktom,
z veliko strahoto, z znamenji in s čudeži.
Pripeljal nas je v ta kraj in nam dal to deželo,
v kateri se cedita mleko in med.
In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje,
ki si mi jo dal, Gospod.‹
Tako postavi koš pred Gospoda, svojega Boga,
in se priklôni pred Gospodom, svojim Bogom!«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 91,1-2.10-15 (R 15b)

Odpev: Gospod, bodi z menoj v stiski.

Kdor stanuje v zavetju Najvišjega,
kdor prenočuje v senci Mogočnega,
pravi Gospodu: »Moje zatočišče in moja trdnjava,
moj Bog, ki vanj zaupam.« Odpev.

Zlo te ne bo zadelo,
nesreča se ne bo približala tvojemu šotoru.
Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal,
naj te varujejo na vseh tvojih potih. Odpev.

Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Čez leva in gada boš stopal,
poteptal boš mladega leva in morskega zmaja. Odpev.

Ker mi je vdan, ga bom rešil,
branil ga bom, ker moje ime priznava.
Kliče me in ga uslišim, z njim sem, ko je v stiski,
rešim ga in mu čast izkažem. Odpev.

Drugo berilo: Vero je treba izpovedati
Rim 10,8-13

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
kaj pravi Sveto pismo?
Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu;
namreč beseda vere, ki jo oznanjamo.
Če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod,
in boš v svojem srcu veroval,
da ga je Bog obúdil od mrtvih, boš rešen.
S srcem namreč verujemo, zato smo deležni pravičnosti,
z usti pa izpovedujemo vero, zato smo deležni odrešenja.
Saj pravi Pismo: ›Kdor koli vanj veruje, ne bo osramočen.‹
Ni namreč razločka med Judom in Grkom,
kajti isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo.
In res: ›Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.‹

Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem Mt 4,4b

Človek ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.

Evangelij: Jezus zavrne skušnjavca
Lk 4,1-13

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha
in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi,
hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel.
In ko so ti dnevi minili, je postal lačen.
Hudič mu je rekel:
»Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.«
Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.«
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal
vsa kraljestva sveta
in mu rekel:
»Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo,
kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur hočem.
Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.«
Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli
in njemu samemu služi!«
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem,
ga postavil vrh templja in mu rekel:
»Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol;
kajti pisano je:
Svojim angelom bo zate zapovedoval,
da te obvarujejo,
in: Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadéneš ob kamen.«
Jezus mu je odgovóril:
»Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«
Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami,
se je za nekaj časa umaknil od njega.

Kristusov evangelij.