14. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog daje mir svojim izvoljenim
Iz 66,10-14c

Berilo iz knjige preroka Izaija.

Veselite se s hčerjo jeruzalemsko,
radujte se nad njo, vsi, ki jo ljubite,
uživajte z njo veselje vsi, ki žalujete nad njo,
da se nasesate in nasitite iz prsi njenih tolažb,
da se nasrkate in okrepite iz naročja njene slave.
Kajti tako govorí Gospod:
»Glej, napeljal bom k njej mir kakor reko,
slavo narodov kakor poplavljajoč hudournik,
iz katerega boste pili.
V naročju vas bodo nosili,
na kolenih ljubkovali.
Kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom jaz tolažil,
v Jeruzalemu boste potolaženi.
Videli boste in vaše srce se bo veselilo,
vaše kosti bodo brstele kakor trava.
Gospodova roka bo očitna na njegovih služabnikih.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 66,1-3a.4-7a.16.20 (R 1)

Odpev: Vzklikajte Bogu vsi na zemlji.

Vzklikajte Bogu vsi na zemlji,
pojte slavo njegovemu imenu,
slavite ga s hvalnico.
Recite Bogu: »Kako veličastna so tvoja dela!« Odpev.

»Vsa zemlja pada pred teboj na kolena,
prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu.«
Pridite in poglejte Božja dejanja,
čudovite reči je stóril človeškim otrokom. Odpev.

Rdeče morje je spreménil v kopno,
po suhem so šli čez reko Jordan;
veseliti se hočemo njegove mogočnosti,
s svojo silnostjo vlada na veke. Odpev.

Pridite, poslušajte, vi vsi, ki se Boga bojite,
pripovedovati hočem, kaj je stóril moji duši.
Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve
in mi ni odtegnil svoje dobrote. Odpev.

Drugo berilo: Kristus je zaznamoval Pavla
Gal 6,14-18

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.

Bratje in sestre,
meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil,
razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa,
po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu.
Kajti niti obreza nič ne velja niti neobreza,
ampak nova stvaritev.
Nad vsemi pa, ki bodo živeli po tem pravilu,
naj bosta mir in usmiljenje, kakor tudi nad Božjim Izraelom.
Odslej naj mi nihče ne povzroča nevšečnosti;
jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu.
Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa
naj bo z vašim duhom, bratje! Amen.

To je Božja beseda. Aleluja Kol 3,15a.16a

Aleluja. Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih,
Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Aleluja.

Evangelij: Kristusovi učenci prinašajo mir
Lk 10,1-12.17-20

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset
in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj,
kamor je sam nameraval.
Rekel jim je:
»Žetev je obilna, delavcev pa malo.
Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.
Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.
Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal
in spotoma nikogar ne pozdravljajte!
V katero koli hišo pridete, recíte najprej: ›Mir tej hiši!‹
In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir;
če pa ne, se mir povrne k vam.
V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo,
kajti delavec je vreden svojega plačila.
Ne hodíte iz hiše v hišo.
V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo,
jejte, s čimer vam postrežejo.
Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite:
›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹
V katero koli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo,
pojdite na njegove ulice in recíte:
›Tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog,
otresamo na vas, vendar védite,
da se je približalo Božje kraljestvo.‹
Povem vam: Sódomi bo na tisti dan laže kakor temu mestu.«

Dvainsedemdesetéri so se veseli vrnili in govorili:
»Gospod, celo hudi duhovi so nam pokorni v tvojem imenu.«
In rekel jim je:
»Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z neba.
Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone
ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo.
Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni,
ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Kristusovi učenci prinašajo mir
Lk 10,1-9

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset
in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj,
kamor je sam nameraval.
Rekel jim je:
»Žetev je obilna, delavcev pa malo.
Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.
Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.
Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal
in spotoma nikogar ne pozdravljajte!
V katero koli hišo pridete, recíte najprej: ›Mir tej hiši!‹
In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir;
če pa ne, se mir povrne k vam.
V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo,
kajti delavec je vreden svojega plačila.
Ne hodíte iz hiše v hišo.
V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo,
jejte, s čimer vam postrežejo.
Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite:
›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹ «

Poslušali smo Kristusov evangelij.