Jezusov krst

Celotno besedilo v pdf obliki

Na ta praznik lahko beremo berilo, ki je na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi berilo za leto A, ki mu sledi.

Prvo berilo: Božja slava se bo razodela in vse človeštvo jo bo videlo
Iz 40,1-5.9-11

»Tolažíte, tolažíte moje ljudstvo,«
govorí vaš Bog.
»Govoríte hčeri jeruzalemski na srce in ji kličite,
da je njena tlaka dokončana,
da je njena krivda poravnana,
ker je prejela iz Gospodove roke
dvojno kazen za vse svoje grehe.«
Glas kliče:
»V puščavi pripravite pot Gospodu,
zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu!
Vsaka dolina naj se dvigne
in vsak hrib in grič naj se poniža.
Kar je vijugasto, naj bo ravno,
in grebeni naj bodo ravnina.
Razodelo se bo Gospodovo veličastvo
in videlo ga bo naenkrat vse človeštvo,
kajti Gospodova usta so govorila.«
Povzpni se na visoko goro, znanilec veselja, Síon,
močnó povzdigni svoj glas, znanilec veselja, Jeruzalem,
povzdigni ga, ne boj se!
Povej Judovim mestom:
»Glejte, vaš Bog!
Glejte, Gospod Bog prihaja z močjo, njegova roka vlada zanj.
Glejte, njegovo plačilo je z njim, njegovo povračilo pred njim.
Svojo čredo pase kakor pastir, jo zbira s svojo roko,
jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe.«

Božja beseda.

ali:
Prvo berilo: Glejte, moj služabnik, ki se ga veseli moja duša
Iz 42,1-4.6-7

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

To govorí Gospod:
»Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram,
moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša.
Polóžil sem nanj svojega duha.
Narodom bo delil pravico.
Ne bo vpil, ne bo kričal
in ne dal slišati svojega glasu po ulicah.
Nalomljenega trsa ne bo zlômil
in tlečega stenja ne ugásil.
Zvesto bo delil pravico.
Ne bo opešal in ne klônil,
dokler ne bo vzpostavil pravice na zemlji
in dokler otoki ne bodo dočakali njegove postave.

Jaz, Gospod, sem te poklical po pravici
in te prijel za roko, varujem te
in te postavljam za zavezo ljudstvu
in za luč narodom,
da odpreš slepe oči
in izpelješ jetnike iz zapôra,
iz ječe tiste, ki sedijo v temi.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 104,1-4.24-25.27-30 (R 1)

Odpev: Slávi, moja duša, Gospoda.

Gospod, moj Bog, zelo si velik,
veličastvo in sijaj si oblekel,
ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem,
razpenjaš nebo kakor šotor. Odpev.

Na nebesnih vodah postavljaš gornje sobe.
Voz si narediš iz oblakov, potuješ na perutih vetra.
Vetrove si izbral za svoje poslance,
ognjene plamene za svoje služabnike. Odpev.

O Gospod, kako številna so tvoja dela,
vsa si narédil z modrostjo,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril.
Prostrano morje široko izteza svoje roke. Odpev.

Vsa ta bitja čakajo nate,
da jim daš hrano ob pravem času.
Ko jim jo daješ, jo jemljejo,
ko odpreš svojo roko, se z dobrinami nasitijo. Odpev.

Če skriješ svoje obličje, se prestrašijo.
Ko jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo.
Ko pošlješ svoj dih, so ustvarjena,
in prenoviš obličje zemlje. Odpev.

ali:
Ps 29,1-4.9-10 (R 11b)

Odpev: Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.

Dajte Gospodu, Božji sinovi,
dajte Gospodu moč in slavo!
Dajte Gospodu slavo njegovega imena,
pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju! Odpev.

Glas Gospodov je nad vodami,
Gospod je nad silnimi vodami.
Glas Gospodov je v moči,
glas Gospodov je v sijaju. Odpev.

Ko zagrmí Bog veličastva,
v njegovem templju vse kliče: »Slava!«
Gospod je prestoloval nad potopom,
Gospod prestoluje kot kralj na veke. Odpev.

Na ta praznik lahko beremo berilo, ki je na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi berilo za leto A, ki mu sledi.

Drugo berilo: Jezus nam je podaril rešenje po kopeli prerojenja in prenovitve v Svetem Duhu
Tit 2,11-14; 3,4-7

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu.

Dragi Tit,
razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi.
Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti
in posvetnemu poželenju
ter razumno, pravično in res pobožno živímo v sedanjem veku.
Zdaj pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje
in se bo razodela slava vélikega Boga
in našega odrešenika Jezusa Kristusa.
On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse grešnosti
in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, vneto za dobra dela.

Ko pa sta se razodeli dobrota in človekoljubnost Boga,
našega odrešenika,
nas je rešil, a ne zaradi pravičnih del, ki bi jih storili mi,
marveč po svojem usmiljenju,
s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.
Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas,
da bi, opravičeni po njegovi milosti,
postali dediči večnega življenja, v katero upamo.

To je Božja beseda.

ali:
Drugo berilo: Gospod je mazilil Jezusa s Svetim Duhom
Apd 10,34-38

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je Peter spregovóril:
»Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo,
temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti,
ki se ga boji in pravično ravna.
Izraelovim sinovom je poslal besedo
in jim sporóčil evangelij miru po Jezusu Kristusu,
ki je Gospod vsega.
Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji,
po krstu, ki ga je oznanjal Janez:
Veste o Jezusu iz Nazareta,
ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo;
hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela
in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo;
zakaj Bog je bil z njim.«

To je Božja beseda.

Aleluja prim. Lk 3,16

Aleluja. Prihaja močnejši od mene, je rekel Janez,
on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Aleluja.

Evangelij: Oče pričuje o Sinu
Lk 3,15-16.21-22

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je ljudstvo živelo v pričakovanju
in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija.
Janez pa je vsem odgovóril:
»Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene,
in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal;
on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.«
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen
ter je molil, se je odprlo nebo.
Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob
in zaslišal se je glas iz neba:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.