2. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Veselje ženina nad nevesto
Iz 62,1-5

Berilo iz knjige preroka Izaija.

Zaradi hčere síonske ne bom mólčal,
zaradi hčere jeruzalemske ne bom mirovăl,
dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost
in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje.
Narodi bodo videli tvojo pravičnost,
vsi kralji tvojo slavo.
Dali ti bodo novo ime,
ki ga bodo določila Gospodova usta.
Čudovita krona boš v Gospodovi roki,
kraljevski venec v roki svojega Boga.
Ne bodo ti več rekli Zapuščena,
tvoji deželi ne bodo več rekli Osamljena,
temveč te bodo imenovali ›Pri njej je moja radost‹
in tvojo deželo Omožena.
Kajti Gospod bo imel veselje nad teboj
in tvoja dežela bo imela moža.
Kajti kakor se mladenič poročí z devico,
tako se bo tvoj graditelj poróčil s teboj;
kakor se ženin veselí neveste,
tako se tebe veselí tvoj Bog.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 96,1-3.7-10 (R 3)

Odpev: Pripovedujte med narodi o Gospodovih čudovitih delih!

Pojte Gospodu novo pesem,
poj Gospodu, vsa zemlja!
Pojte Gospodu, njegovo ime slavite. Odpev.

Oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih! Odpev.

Priznajte Gospodu, vsi rodovi,
priznajte Gospodu moč in slavo,
priznajte Gospodu slavo njegovega imena! Odpev.

Pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!
Trepetaj pred njim, vsa zemlja,
govorite med narodi: »Gospod kraljuje!« Odpev.

Drugo berilo: V istem Duhu imamo različne darove
1 Kor 12,4-11

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
različni so duhovni darovi, Duh pa je isti.
Različne so službe, Gospod pa je isti.
Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.
Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh.
Enemu je po Duhu dana beseda modrosti,
drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja.
Drugemu vera po istem Duhu,
drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja,
drugemu delovanje čudežnih moči,
drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov,
drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov.
Vse to pa uresničuje en in isti Duh,
ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.

To je Božja beseda.

Aleluja prim. 2 Tes 2,14

Aleluja. Bog nas je poklical po evangeliju,
da bi prišli do slave našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja.

Evangelij: Jezusov prvi čudež
Jn 2,1-11

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski
in Jezusova mati je bila tam.
Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci.
Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati:
»Vina nimajo.«
In Jezus ji je dejal:
»Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.«
Njegova mati je rekla strežnikom:
»Kar koli vam reče, storite.«
Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev,
pripravljenih za judovsko očiščevanje;
držali so po dve ali tri mere.
Jezus jim je rekel:
»Napolnite vrče z vodo!«
In napolnili so jih do vrha.
Nato jim je rekel:
»Zajemite zdaj in nesite starešini!«
In nesli so mu.
Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino,
in ni vedel, od kod je
 strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli ,
je poklical ženina
in mu rekel:
»Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom,
in ko se ljudje napijejo, s slabšim;
ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.«
Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj
in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.

Poslušali smo Kristusov evangelij.