18. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bogastvo je minljivo
Prd 1,2; 2,21-23

Berilo iz knjige Pridigarja.

»Nečimrnost čez nečimrnost,« pravi Pridigar,
»nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost!«
Kar si namreč kdo pridobi
s trudom, z modrostjo, z znanjem in spretnostjo,
to zapusti v delež človeku, ki se ni trudil za to;
tudi to je nečimrnost in velika nadloga.
Kaj koristi človeku ves njegov trud
in prizadevanje njegovega srca,
s katerim se muči pod soncem?
Da, vsi njegovi dnevi so bolečina,
njegovo opravilo je žalost,
še ponoči njegovo srce ne počiva:
tudi to je nečimrnost.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 90,3-6.12-14.17 (R prim. 1)

Odpev: Gospod, ti si naše pribežališče od roda do roda.

Ti storiš, da se človek vrača v prah
in govoriš: »Vrnite se, človeški sinovi.«
Zakaj v tvojih očeh je tisoč let
kakor včerajšnji dan, ki je minil, kakor nočna straža. Odpev.

Razblinijo se kakor sanje v jutru.
Kakor trava so, ki hitro požene:
zjutraj vzcvete in poganja,
zvečer ovene in usahne. Odpev.

Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo je naše življenje,
da pridemo do srčne modrosti.
Vrni se, Gospod! Doklej boš odlašal?
Bodi usmiljen do svojih služabnikov! Odpev.

Zjutraj nas nasiti s svojo dobroto,
da bomo vriskali in se veselili vse svoje dneve.
Milina Gospoda, našega Boga, naj bo nad nami!
Delo naših rok utŕdi nad nami! Odpev.

Drugo berilo: Prizadevajmo si za novo življenje
Kol 3,1-5.9-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.

Bratje in sestre,
če ste torej vstali s Kristusom, íščite to, kar je zgoraj,
kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici.
Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji.
Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu.
Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje,
tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.
Zato omrtvíte v sebi to, kar teži k zemlji:
nečistovanje, pohotnost, strastnost,
hudobno poželenje in pohlepnost, ki je isto kot malikovanje.
Ne lážite drug drugemu,
saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred
in oblekli novega, ki se prenavlja po podobi svojega Stvarnika,
da bi ga spoznal.
Kjer je to, ni več ne Grka ne Juda,
ne obrezanega ne neobrezanega,
ne barbára ne Skita, ne sužnja ne svobodnega,
ampak je vse in v vseh Kristus.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Mt 5,3

Aleluja. Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Evangelij: Jezus svari pred lakomnostjo
Lk 12,13-21

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je nekdo iz množice rekel Jezusu:
»Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj.«
On pa mu je rekel:
»Človek, kdo me je postavil nad vaju za sodnika
ali delivca dediščine?«
In rekel jim je:
»Pazíte in várujte se vsake pohlepnosti,
kajti človekovo življenje ni v premoženju,
četudi ga ima kdo obilo.«

Povedal jim je priliko:
»Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo,
zato je v sebi razmišljal:
›Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹
Rekel je: ›Tole bom stóril. Podrl bom svoje kašče in zgrádil večje.
Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine.
Tedaj bom rekel svoji duši:
Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za mnogo let.
Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.‹
Bog pa mu je rekel:
›Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe,
in kar si spravil, čigavo bo?‹
Tako je s človekom, ki si nabira zaklade,
ni pa bogat pred Bogom.«

Kristusov evangelij.