6. velikonočna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Sveti Duh odloča po apostolih
Apd 15,1-2.22-29

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni so prišli neki ljudje iz Judeje in učili brate:
»Če se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju,
se ne morete odrešiti.«
Pavel in Bárnaba sta se jim odločno postavila po robu
in dosti razpravljala z njimi o tem;
sklenili so, naj Pavel in Barnaba in še nekateri drugi
odpotujejo k apostolom in starešinam v Jeruzalem,
da bi razjasnili to sporno vprašanje.
Tedaj so apostoli in starešine z vso Cerkvijo sklenili,
da izberejo iz svojih vrst dva moža
in ju s Pavlom in Bárnabom pošljejo v Antiohíjo;
to je bil Juda s priimkom Bársaba, in Sila,
moža, ki sta bila vodilna med brati.

Po njiju so poslali tole pismo:
»Mi, apostoli in starešine, vaši bratje,
pozdravljamo brate iz poganstva v Antiohíji, Siriji in Kilíkiji!
Slišali smo, da so vas nekateri izmed naših,
čeprav jih za to nismo pooblastili,
s svojimi besedami zbegali in zasejali nemir v vaše duše.
Zato smo soglasno sklenili,
da izberemo in pošljemo k vam dva moža
skupaj z našima dragima Bárnabom in Pavlom,
ki sta svoje življenje zastavila
za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Poslali smo torej Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno sporočita:

Sveti Duh je sklenil in mi z njim,
da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena
razen tehle nujnih določil:
vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom,
krvi in mesa zadavljenih živali in nečistovanja.
Če se boste tega varovali, boste prav ravnali.
Pozdravljeni!«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 67,2-4a.5-6.8 (R 4)

Odpev: O Bog, slavijo naj te vsa ljudstva.

O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi,
razjásni svoje obličje nad nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje. Odpev.

O Bog, slavijo naj te ljudstva,
veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji. Odpev.

O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje. Odpev.

Drugo berilo: Sijaj nebeškega Jeruzalema
Raz 21,10-14.22-23

Berilo iz knjige Razodetja.

Angel me je v duhu odnesel na veliko in visoko goro
ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem,
ki je prihajalo z neba od Boga
in je imelo Božje veličastvo.
Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu,
kamnu, kakor je kristalni jáspis.
Mesto je imelo veliko in visoko obzidje,
v njem je bilo dvanajst vrat, na vratih je bilo dvanajst angelov
in na njem so bila napisana imena,
ki so imena dvanajstih rodov Izraelovih sinov.
Troje vrat je gledalo proti vzhodu, troje vrat proti severu,
troje vrat proti jugu in troje vrat proti zahodu.
Obzidje mesta je slonelo na dvanajstih temeljnih kamnih,
na njih pa je bilo dvanajst imen dvanajstih Jagnjetovih apostolov.
Svetišča nisem videl v njem,
kajti njegovo svetišče je Gospod Bog, vsemogočni, in Jagnje.
Mesto ne potrebuje ne sonca ne lune, da bi mu svetila,
kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je Jagnje.

To je Božja beseda.

Aleluja Jn 14,23

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede, govorí Gospod,
moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.

Evangelij: Sveti Duh nas uči evangelij
Jn 14,23-29

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede
in moj Oče ga bo ljubil.
Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.
Kdor me ne ljubi, se ne drží mojih besed;
in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.
To sem vam povedal, dokler sem še med vami.
Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu,
vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.
Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.
Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaší.
Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹
Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu,
saj je Oče večji od mene.
In zdaj sem vam povedal, preden se zgodí,
da boste verovali, ko se zgodí.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Kjer obhajajo Gospodov vnebohod na naslednjo nedeljo, je mogoče na 6. velikonočno nedeljo brati drugo berilo in evangelij 7. velikonočne nedelje.