3. adventna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Odrešenik se veseli odrešenja
Sof 3,14-18a

Berilo iz knjige preroka Sofonija.

Vriskaj, hči síonska, vzklikaj, Izrael!
Vesęli in raduj se iz vsega srca, hči jeruzalemska!
Gospod te je rešil obsodbe,
odstranil je tvoje sovražnike.
Izraelov kralj, Gospod je v tvoji sredi,
ne boš se več bala hudega.
Tisti dan bodo rekli prestolnici Jeruzalem:
»Ne boj se, Sion, naj ti roke ne omahujejo!
Gospod, tvoj Bog, je v tvoji sredi,
tvoj močni rešitelj.
Veselí se nad teboj v radosti,
nemí v svoji ljubezni,
vriska nad teboj v prepevanju.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Iz 12,2-3.4b-6 (R 6)

Odpev: Velik je med vami Izraelov Sveti.

Glej, Bog je moja rešitev,
ne bojim se, saj vanj zaupam.
Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
v njem je moja rešitev. Odpev.

Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Odpev.

Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj jih razglašajo po vsej zemlji.
Vzklikajte in vriskajte síonski prebivalci,
velik je med vami Izraelov Sveti.

Odpev: Velik je med vami Izraelov Sveti.

Drugo berilo: Odrešenik je blizu
Flp 4,4-7

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.

Bratje in sestre,
veselíte se v Gospodu zmeraj;
ponavljam vam, veselite se.
Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem.
Gospod je blizu.
Nič ne skrbíte,
ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu
z molitvijo in prošnjo ter z zahvaljevanjem.
In Božji mir, ki preséga vsak um,
bo varoval vaša sŕca in vaše misli v Kristusu Jezusu.

Božja beseda.

Aleluja Iz 61,1

Aleluja. Duh Gospoda Boga je nad menoj,
poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelij: Pripravimo se na odrešenje
Lk 3,10-18

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas so množice spraševale Janeza:
»Kaj naj storimo?«
Odgovarjal jim je:
»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene,
in kdor ima živež, naj stori prav tako.«
Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli:
»Učitelj, kaj naj storimo?«
Odvrnil jim je:
»Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.«
Spraševali so ga tudi vojaki:
»In mi, kaj naj storimo?«
Rekel jim je:
»Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte,
ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«

Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju
in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija,
je Janez vsem odgovóril:
»Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene,
in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal;
on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.
Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče
in spravil žito v svojo kaščo,
pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«
Tako je torej Janez še z mnogimi drugimi opomini
oznanjal ljudem evangelij.

Poslušali smo Kristusov evangelij.