Nedelja Svete Trojice

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Božja modrost je večna
Prg 8,22-31

Berilo iz knjige Pregovorov.

To govorí Božja Modrost:
»Gospod me je imel v začetku svojih poti,
pred svojimi pradavnimi deli.
Bila sem zasnovana od vekomaj,
od začetka, preden je bila zemlja.
Bila sem spočeta, ko še ni bilo pravodovja,
ko še ni bilo zbiralnikov, polnih vodá.
Preden so bile utrjene gore,
pred hribi sem bila spočeta,
ko še ni narédil zemlje in pokrajin,
ne prvin vesoljnega sveta.
Ko je pripravljal nebo, sem bila tam,
ko je zarisoval obzorje nad pravodovjem,
ko je zgoraj kopičil oblake
in utrjeval zbiralnike pravodovja,
ko je postavljal morju njegovo mejo,
da vode ne prestopijo njegovega obrežja,
ko je zarisoval temelje zemlje,
sem kot njegova ljubljenka bila ob njem,
se veselila dan za dnem,
se ves čas igrala pred njim.
Igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu
in moje veselje je bilo pri človeških otrocih.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 8,4-9 (R 2a)

Odpev: Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!

Ko občudujem nebo, delo tvojih prstov,
luno in zvezde, ki si jih nanj pritrdil,
se sprašujem, kaj je človek, da se ga spominjaš,
sin človekov, da ga obiskuješ. Odpev.

Narédil si ga le malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal.
Nad dela svojih rok si ga postavil,
vse si polóžil pod njegove noge. Odpev.

Vse ovce in govedo,
in tudi živali na polju,
ptice neba in ribe morjá,
vse, kar se giblje po morskih stëzah. Odpev.

Drugo berilo: K Bogu po Kristusu v ljubezni Svetega Duha
Rim 5,1-5

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
ker smo torej opravičeni iz vere,
živímo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost,
v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo.
Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami,
saj vemo, da stiska rodi potrpljenje,
potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje.
Upanje pa ne osramotí,
ker je Božja ljubezen izlita v naša srca
po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.

Božja beseda.

Aleluja prim. Raz 1,8

Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Aleluja.

Evangelij: Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta
Jn 16,12-15

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi.
Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico,
ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal,
in oznanjal vam bo prihodnje reči.
Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.
Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel:
Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«

To je Kristusov evangelij.