22. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Ponižni je velik pred Bogom
Sir 3,17-18.20.28-29

Berilo iz Sirahove knjige.

Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti,
potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji.
Čim večji si, tem bolj bodi ponižen,
potem boš našel milost pri Gospodu.
Zakaj silna je Gospodova moč,
zato ga ponižni poveličujejo.
Za naduteževo rano ni zdravila,
v njej se je namreč zakoreninila zel hudobije.
Srce pametnega pa bo premišljalo modre izreke
in uho poslušalca je želja modrega.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 68,4-7b.10-11 (R prim. 11b)

Odpev: V svoji dobroti, o Bog, si pripravil dom ubožcu.

Pravični se veselijo in vriskajo,
pred Bogom poskakujejo od veselja.
Pojte Bogu, igrajte njegovemu imenu,
vriskajte pred njegovim obličjem. Odpev.

Oče je sirotam in varuh vdovam,
Bog prebiva v svojem svetem bivališču.
Bog pripravlja dom zapuščenim,
odpira ujétnikom vrata v srečo. Odpev.

Ti, o Bog, daješ, da obilno dežuje,
tvoja dediščina se je izčrpala, a ti si jo utŕdil.
Tvoja čreda je v njej prebivala,
v svoji dobroti, o Bog, si jo pripravil ubožcu. Odpev.

Drugo berilo: Kristjani smo Bogu blizu
Heb 12,18-19.22-24

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre,
niste se približali kakšni otipljivi stvari,
plamenečemu ognju, mraku, temí, viharju,
ne donenju trobente ne glasu besed.
Tisti, ki so ga poslušali, so prosili,
naj jim ne bi bilo več treba poslušati besede.
Vi ste se približali gori Síonu in mestu živega Boga,
nebeškemu Jeruzalemu, angelom brez števila
in občestvu prvorojencev, ki so zapisani v nebesih,
in Bogu, sodniku vseh,
in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost,
in srédniku nove zaveze Jezusu
in kŕvi kropljenja, ki glasneje govorí kakor Abelova.

Božja beseda.

Aleluja Mt 11,29ab

Aleluja. Vzemite nase moj jarem, govorí Gospod,
in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Aleluja.

Evangelij: Kdor se ponižuje, bo povišan
Lk 14,1.7-14

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Ko je Jezus v soboto prišel na obed
v hišo nekega prvaka med farizeji,
so ga ti opazovali.
Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže,
je povabljenim povedal priliko.
Govóril jim je:
»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto,
ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe,
pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel:
›Daj prostor temu!‹
Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto.
Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto,
da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride:
›Prijatelj, pomakni se više!‹
Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi;
kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan,
in kdor se ponižuje, bo povišan.«

Tistemu, ki ga je povabil, pa je govóril:
»Kadar prirejaš kosilo ali večerjo,
ne vabi ne prijateljev ne bratov
ne sorodnikov ne bogatih sosedov,
da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo.
Nasprotno, kadar prirejaš gostijo,
povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe,
in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti;
povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«

To je Kristusov evangelij.