2. nedelja po božiču

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Božja Modrost prebiva med izvoljenim ljudstvom
Sir 24,1-4.8-12

Berilo iz Sírahove knjige.

Modrost poveličuje sama sebe,
sredi svojega ljudstva se hvali.
V občestvu Najvišjega odpira svoja usta,
pred njegovimi trumami se hvali: »Jaz sem izšla iz ust Najvišjega
in kakor megla prekrila zemljo.
Jaz sem na nebeških višavah postavila svoj šotor,
moj prestol je stal na oblačnem stebru.
Tedaj mi je zapovedal Stvarnik vsega,
moj Stvarnik mi je odkazal prostor za šotor.
Rekel je: ›V Jakobu postavi svoj šotor,
v Izraelu prevzęmi svojo dediščino!‹
9 Pred vekom, od začetka, me je ustvaril
in na veke ne bom nehala biti.
V svetem šotoru sem pred njim opravljala službo,
potem sem se utrdila na gori Síon.
Tako mi je dal, da počivam v ljubljenem mestu,
v Jerúzalemu je moja oblast.
V poveličanem ljudstvu sem se zakoreninila,
v Gospodovem deležu, v njegovi dediščini.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 147,12-15.19-20 (R Jn 1,14)

Odpev: Beseda je meso postala in se naselila med nami.
ali: Aleluja.

Slávi, Jeruzalem, Gospoda,
hvali svojega Boga, o Síon!
Zakaj utŕdil je zapahe tvojih duri,
blagoslôvil je tvoje sinove v tvoji sredi. Odpev.

Naklanja mir tvojim mejam,
nasičuje te z najboljšo pšenico.
Svoje oznanilo pošilja na zemljo,
hitro se širi njegova beseda. Odpev.

Jakobu sporoča svoje besede,
Izraelu svoje zakone in sodbe.
Tako ni storil nobenemu narodu;
njegove postave niso spoznali. Odpev.

Drugo berilo: Vnaprej nas je določil za posinovljenje po Jezusu
Ef 1,3-6.15-18

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežánom.

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslôvil
z vsakršnim duhovnim blagoslovom:
pred stvarjenjem sveta nas je izvôlil v njem,
da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil,
naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinóvljeni otroci.
Takšen je bil blagohôtni sklep njegove volje,
v hvalo veličastva njegove milosti,
s katero nas je obdáril v ljubljenem.

Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa in ljubezni do vseh svetih.
Zato se ne neham zahvaljevati za vas
in se vas spominjati v svojih molitvah,
da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva,
dal duha modrosti in razodetja, da ga boste spoznali.
On naj razsvetlí oči vašega srca, da bi vedeli,
v kakšno upanje vas je poklical,
kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Prim. 1 Tim 3,16

Aleluja. Slava tebi, Kristus, oznanjen si bil poganom.
Slava tebi, Kristus, svet je vate veroval. Aleluja.

Evangelij: Beseda je meso postala in se naselila med nami
Jn 1,1-18

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temď, a temă je ni sprejela.

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči,
da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.
Janez je pričeval o njej in klical:
»To je bil tisti, o katerem sem rekel:
Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj,
ker je bil prej kakor jaz.«
Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.
Postava je bila namreč dana po Mojzesu,
milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.
Boga ni nikoli nihče videl;
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju,
on nam je razlóžil.

Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Beseda je meso postala in se naselila med nami
Jn 1,1-5.9-14

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temď, a temă je ni sprejela.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.

Kristusov evangelij.