6. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Blagor človeku, ki zaupa v Boga
Jer 17,5-8

Berilo iz knjige preroka Jeremija.

Tako govorí Gospod:
»Preklet mož, ki zaupa v človeka
in se opira na bitje iz mesa,
njegovo srce pa se odmika od Gospoda.
Je kakor suh grm v pustinji;
ko pride kaj dobrega, tega ne vidi.
Prebiva v izsušeni puščavi,
v solnati, neobljudeni deželi.

Blagoslovljen pa mož, ki zaupa v Gospoda
in je Gospod njegovo zaupanje.
Je kakor drevo, zasajeno ob vodi,
ki stéza svoje korenine k potoku.
Ne boji se, ko pride vročina,
njegovo listje ostane zeleno;
v sušnem letu ne trpi pomanjkanja
in ne neha roditi sadu.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 1,1-4.6 (R prim. Ps 40,5)

Odpev: Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.

Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih,
ki ne stopa na pot grešnikov,
temveč se veseli v Gospodovi postavi
in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči. Odpev.

Je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah,
ki daje sad ob svojem času
in mu listje ne ovene;
karkoli dela, dobro uspeva. Odpev.

Ni pa tako s krivičnimi:
so kakor pleve, ki jih veter raznaša.
Zakaj Gospod pozna pot pravičnih,
pot krivičnih pa vodi v pogubo. Odpev.

Drugo berilo: Kristusovo vstajenje je temelj naše vere
1 Kor 15,12.16-20

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
če se oznanja, da je Kristus vstal od mrtvih,
kako morejo nekateri izmed vas govoriti,
da ni vstajenja mrtvih?
Če torej mrtvi ne morejo vstati, tudi Kristus ni vstal.
Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera
in ste še v svojih grehih.
Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu.
Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa,
smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni.
Toda Kristus je vstal od mrtvih,
prvenec tistih, ki so zaspali.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Lk 6,23

Aleluja. Razveselite se in vriskajte od sreče, govorí Gospod,
kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Aleluja.

Evangelij: Blagor ubogim, gorje bogatinom
Lk 6,17.20-26

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol
in se ustavil na ravnem kraju.
Ob njem je bila velika množica njegovih učencev
in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema
ter iz tirskega in sidónskega primorja.
Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril:
»Blagor vam, ubogi,
kajti vaše je Božje kraljestvo.
Blagor vam, ki ste zdaj lačni,
kajti nasičeni boste.
Blagor vam, ki zdaj jokate,
kajti smejali se boste.
Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili,
izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo
zaradi Sina človekovega!
Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče,
kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.
Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.
A gorje vam, bogataši,
kajti svojo tolažbo že imate.
Gorje vam, ki ste zdaj siti,
kajti lačni boste.
Gorje vam, ki se zdaj smejete,
kajti žalovali in jokali boste.
Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas,
kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«

Kristusov evangelij.