12. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Prerokba Jezusove smrti na križu
Zah 12,10-11; 13,1

Berilo iz knjige preroka Zaharija.

To govorí Gospod:
»Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema
bom razlil duha naklonjenosti in prošenj.
Ozirali se bodo k meni zaradi tistega, ki so ga prebodli,
in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za edincem,
in bridko bodo jokali, kakor jokajo za prvorojencem.
Tisti dan bo nastalo veliko žalovanje v Jeruzalemu,
kakor žalovanje za Hadád Rimónom na megídski ravnini.
Tisti dan bo odprt studenec
Davidovi hiši in jeruzalemskim prebivalcem
v očiščenje greha in madeža.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 63,2-6.8-9 (R 2b)

Odpev: O Bog, mojo dušo žeja po tebi.

O Bog, moj Bog, željno te iščem,
mojo dušo žeja po tebi;
moje telo koprni po tebi
kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. Odpev.

Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti. Odpev.

Zato te bom slavil v svojem življenju,
v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalila moja usta. Odpev.

Kajti ti si mi pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem.
Moja duša se te oklepa,
podpira me tvoja desnica. Odpev.

Drugo berilo: Po krstu smo Kristusovi
Gal 3,26-29

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.

Bratje in sestre,
vi vsi ste po veri v Kristusa Jezusa Božji sinovi.
Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa.
Ni ne Juda ne Grka,
ni ne sužnja ne svobodnjaka,
ni ne moškega ne ženske:
kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu.
Če pa ste Kristusovi,
ste torej Abrahamovi potomci,
po obljubi pa dediči.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Jn 10,27

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govorí Gospod,
jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Evangelij: Jezus napove svojo smrt
Lk 9,18-24

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci;
in vprašal jih je:
»Kaj pravijo ljudje, kdo sem?«
Odgovorili so:
»Janez Krstnik, drugi: Elija,
spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.«
Nato jim je rekel:
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
Peter je odgovóril:
»Božji Maziljenec.«
Strogo jim je prepovedal, da bi o tem komu pripovedovali.
Rekel je:
»Sin človekov mora veliko pretrpeti.
Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki
ga bodo zavrgli in umorili,
in tretji dan bo vstal.«
Vsem pa je rekel:
»Če hoče kdo iti za menoj,
naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ
ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgúbil;
kdor pa izgubí svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«

Kristusov evangelij.