Božič, zorna maša

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Tvoje odrešenje prihaja
Iz 62,11-12

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Glejte, Gospod je razglásil do konca zemlje:
»Povejte hčeri síonski:
›Glej, tvoje odrešenje prihaja,
glej, njegovo plačilo je z njim,
njegovo povračilo pred njim.‹
Imenovali vas bodo Sveto ljudstvo,
Gospodovi odkúpljenci,
in tebe bodo imenovali Iskana,
Nezapuščěna prestólnica.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 97,1.6.11-12

Odpev: Luč nam zasije z Gospodovim rojstvom.

Gospod kraljuje, naj se raduje zemlja,
naj se veselijo nešteti otoki.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost,
vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Odpev.

Luč je prižgana za pravičnega,
za iskrene v srcu je pripravljeno veselje.
Veselite se, pravični, v Gospodu,
zahvaljujte se, ko se spominjate njegove svetosti! Odpev.

Drugo berilo: Rešil nas je po svojem usmiljenju
Tit 3,4-7

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu.

Dragi Tit,
ko sta se razodeli dobrota in človekoljubnost Boga,
našega odrešenika,
nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi,
marveč po svojem usmiljenju,
s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.
Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas,
da bi, opravičeni po njegovi milosti,
postali dediči večnega življenja, v katero upamo.

To je Božja beseda.

Aleluja Lk 2,14

Aleluja. Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Aleluja.

Evangelij: Pastirji so našli Marijo, Jožefa in dete
Lk 2,15-20

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Ko so angeli šli od pastirjev v nebo,
so ti govorili drug drugemu:
»Pojdimo torej v Bětlehem pogledat to,
kar se je zgodilo in kar nam je sporóčil Gospod!«
Pohiteli so tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli.
Ko so to videli, so pripovedovali,
kar jim je bilo rečeno o tem otrôku.
In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu,
kar so jim povedali pastirji.
Marija pa je vse te besede ohraníla
in jih premišljevala v svojem srcu.
In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse,
kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.

Poslušali smo Kristusov evangelij.