4. adventna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Odrešenik bo rojen v Betlehemu
Mih 5,1-4

Berilo iz knjige preroka Mihéja.

To govorí Gospod:
»Ti, Bětlehem Efráta,
majhen si, da bi te šteli med tisoč Judovih krajev:
a iz tebe mi pride tisti,
ki bo vladal v Izraelu.
Njegovi izviri so od nekdaj,
iz davnih dni.«
Zato bo Gospod predal ljudstvo v oblast drugih do časa,
ko bo porodnica rodila;
nato se bo ostanek njegovih bratov vrnil k Izraelovim sinovom.
Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo,
z veličastvom imena Gospoda, svojega Boga.
Vsi bodo varno prebivali,
kajti on bo tedaj velik do koncev zemlje.
In v tem bo mir.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 80,2-3.15-16.18-19 (R 4)

Odpev: Razjásni svoje obličje in rešeni bomo.

Izraelov pastir, ti, ki vodiš Jožefa kakor čredo, poslušaj!
Ti, ki sediš na kerubih, pokaži se!
Zbúdi svojo moč pred svojim ljudstvom,
pridi in nas reši! Odpev.

O Bog nad vojskami, vrni se vendar,
ozri se z nebes in glej, obišči to trto!
Váruj, kar je zasadila tvoja desnica,
ozri se na sina, ki si ga okrépil zase. Odpev.

Naj tvoja roka spremlja moža tvoje desnice,
sina človekovega, ki si ga okrépil zase.
Ne bomo se odvrnili od tebe,
požívi nas, da bomo tvoje ime klicáli. Odpev.

Drugo berilo: Kristus prihaja, da izpolni Očetovo voljo
Heb 10,5-10

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre,
Kristus ob svojem prihodu na svet pravi:
»Žrtve in daritve nisi hôtel, a telo si mi pripravil.
Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč.
Tedaj sem rekel: Glej, prihajam;
v zvitku knjige je pisano o meni,
da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.«
Prej pravi:
»Žrtev in daritev in žgalnih daritev
in daritev za greh nisi hôtel in ti niso bile všeč.«
In te se darujejo po postavi.
Zatem je rekel:
»Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo.«
Prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo.
V tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa
posvečeni enkrat za vselej.

To je Božja beseda.

Aleluja Lk 1,38

Aleluja. Glej, dekla sem Gospodova,
zgôdi se mi po tvoji besedi! Aleluja.

Evangelij: Odrešenik pride k nam
Lk 1,39-45

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tiste dni je Marija vstala
in se v naglici odpravila v gore, v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto.
Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav,
se je dete veselo zganílo v njenem telesu.
Elizabeta je polna Svetega Duha
na ves glas vzkliknila in rekla:
»Blagoslovljena ti med ženami,
in blagoslovljen sad tvojega telesa!
Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes,
se je dete v mojem telesu od veselja zganílo.
Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo,
kar ji je povedal Gospod!«

Poslušali smo Kristusov evangelij.