4. velikonočna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Apostoli oznanjajo evangelij poganom
Apd 13,14.43-52

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni sta Pavel in Bárnaba iz Pęrge potovala naprej
in prišla v pizídijsko Antiohíjo.
Na sobotni dan sta šla v shodnico in sedla.
Ko se je zbor razšel, je veliko Judov in pobožnih spreobrnjencev
spremljalo Pavla in Barnaba.
Pogovarjala sta se z njimi in jih spodbujala,
naj vztrajajo v Božji milosti.
Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto,
da bi slišali Gospodovo besedo.
Ob pogledu na množice je Jude obšla nevoščljivost;
ugovarjali so Pavlovim besedam in preklinjali.
Tedaj sta Pavel in Bárnaba pogumno spregovorila:
»Vam bi se morala najprej oznaniti Božja beseda.
Ker pa jo zavračate in se sami nimate za vredne
večnega življenja, glejte, se obračava k poganom.
Tako nam je namreč naróčil Gospod:
›Postavil sem te za luč narodom,
da boš v odrešenje do skrajnih mej sveta.‹ «
Ob teh besedah so se pogani razveselili
in poveličevali Gospodovo besedo;
in tisti, ki so bili določeni za večno življenje, so sprejeli vero.
In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi.
Medtem so Judje nahujskali
pobožne in ugledne žene in mestne prvake;
zanetili so preganjanje zoper Pavla in Bárnaba
ter ju izgnali iz svoje dežele.
Onadva sta otresla prah s svojih nog proti njim
in odpotovala v Ikónij,
učenci pa so bili polni veselja in Svetega Duha.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 100,1-3.5 (R 2a)

Odpev: Služíte Gospodu z veseljem.

Vzklikajte Gospodu vsi prebivalci zemlje,
služíte Gospodu z veseljem,
pridite predenj z vriskanjem! Odpev.

Spoznajte, da je Gospod Bog, on edini:
on nas je narédil, mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Odpev.

Zakaj Gospod je dober,
na veke traja njegova dobrota,
od roda do roda njegova zvestoba. Odpev.

Drugo berilo: Kristus nas vodi k živi vodi
Raz 7,9.14b-17

Berilo iz knjige Razodetja.

Jaz, Janez, sem videl veliko množico,
ki je nihče ne bi mogel prešteti,
iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov.
Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom,
ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje.
In eden od starešin mi je rekel:
»To so tisti, ki so prišli iz velike stiske
in so oprali svoja oblačila ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo.
Zato so pred Božjim prestolom
in noč in dan služijo Bogu v njegovem svetišču;
in on, ki sedi na prestolu, bo razpel svoj šotor nad njimi.
Ne bodo več lačni in ne bodo več žejni
in nič več jih ne bo žgalo ne sonce ne kakršna koli pripeka.
Kajti Jagnje, ki sedi na sredi prestola, jih bo paslo
in jih vodilo k izvirom živih vodá;
in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja prim. Jn 10,14

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod,
in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Evangelij: Dobri pastir daje večno življenje
Jn 10,27-30

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus rekel:
»Moje ovce poslušajo moj glas;
jaz jih poznam in hodijo za menoj.
Dajem jim večno življenje;
nikoli se ne bodo pogubile
in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke.
Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh,
in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke.
Jaz in Oče sva eno.«

Kristusov evangelij.