7. velikonočna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Štefan ob smrti vidi Jezusa
Apd 7,55-60

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je Štefan poln Svetega Duha uprl pogled proti nebu
in videl Božjo slavo in Jezusa, ki je stal na Božji desnici, in rekel:
»Glejte, nebesa vidim odprta in Sina človekovega,
ki stoji na Božji desnici!«
Tedaj so zavpili z močnim glasom, si zatisnili ušesa
in vsi hkrati planili nadenj.
Pahnili so ga iz mesta in ga kamnáli.
In priče so položile svoja oblačila k nogam mladeniča,
ki mu je bilo ime Savel.
In kamnáli so Štefana.
Ta pa je molil in govóril:
»Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo!«
Nato je pokleknil in zaklical z močnim glasom:
»Gospod, ne prištevaj jim tega greha!«
Ko je to rekel, je zaspal.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 97,1.2b.6.7c.9a (R 1a.9a)

Odpev: Gospod kraljuje nad vso zemljo.

Gospod kraljuje, naj se raduje zemlja,
naj se veselijo nešteti otoki.
Pravičnost in pravica
sta temelj njegovega prestola. Odpev.

Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost,
vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.
Pred njim naj vsi padajo na kolena.
Zakaj ti, Gospod, si Najvišji nad vso zemljo. Odpev.

Drugo berilo: Pridi, Gospod Jezus
Raz 22,12-14.16-17.20

Berilo iz knjige Razodetja.

Jaz, Janez, sem slišal glas, ki mi je govóril:
»Glej, pridem kmalu in z mano pride moje plačilo,
da povrnem vsakomur po njegovem delu.
Jaz sem Alfa in Ómega,
Prvi in Zadnji,
Začetek in Konec.
Blagor njim, ki perejo svoja oblačila v jagnjetovi krvi,
da bi imeli pravico do drevesa življenja
in bi smeli stopiti skozi vrata v mesto.
Jaz, Jezus, sem poslal svojega angela,
da bi vam pričeval o tem glede Cerkvá.
Jaz sem Davidova korenina in rod,
bleščeča jutranja zvezda.«
In Duh in nevesta pravita: »Pridi!«
In kdor posluša, naj reče: »Pridi!«
In kdor je žejen, naj pride.
Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja.
Ta, ki pričuje za te reči, pravi:
»Da, pridem kmalu.«
»Amen, pridi, Gospod Jezus!«

Božja beseda.

Aleluja prim. Jn 14,18

Ne bom vas zapústil sirot, govorí Gospod,
prišel bom k vam in veselilo se bo vaše srce. Aleluja.

Evangelij: Jezusovi učenci naj bodo vsi eno
Jn 17,20-26

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil:
»Sveti Oče, ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste,
ki bodo po njihovi besedi verovali vame:
da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi,
da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.
In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni,
da bi bili eno, kakor sva midva eno:
jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno.
Naj svet spozna, da si me ti poslal
in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.
Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal,
z menoj tam, kjer sem jaz,
da bodo gledali moje veličastvo,
ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta.
Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal
in ti so spoznali, da si me ti poslal.
In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval,
da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«

To je Kristusov evangelij.