2. postna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog sklene zavezo z Abrahamom
1 Mz 15,5-12.17-18

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Bog popęljal Abrama na plano in mu rekel:
»Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti!«
Potem mu je rekel:
»Tako bo s tvojim potomstvom.«
Veroval je Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost.
Rekel mu je:
»Jaz sem Gospod, ki sem te izpeljal iz Ura Kaldejcev,
da bi ti dal to deželo v posest.«
Abraham je rekel:
»Gospod Bog, po čem bom spoznal, da jo dobim v posest?«
Pa mu je rekel:
»Vzęmi zame triletno telico, triletno kozo,
triletnega kozla, grlico in mladega goloba!«
Vzel je torej zanj vse te živali, jih razpolôvil
in položil vsako polovico nasproti drugi, le ptic ni razpolôvil.
Ptice roparice so se spuščale na trupla,
Abram pa jih je odganjal.
Ko se je sonce nagibalo k zatônu,
je Abrama obšel trden spanec
in glej, polastila se ga je groza in gost mrak je padel nanj.
Sonce je zašlo in legel je mrak.
In glej, lonec za ogenj, iz katerega se je kadilo,
in plameneča bakla sta se premikala med kosi živali.
Tisti dan je Gospod sklenil z Abramom zavezo in rekel:
»Tvojemu potomstvu dajem to deželo
od Egiptovske reke do vélike reke, reke Évfrata.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 27,1.7-9.13-14 (R 1)

Odpev: Gospod je moja luč in moja rešitev.

Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se moral bati?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi moral trepetati? Odpev.

Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim te kličem,
izkaži mi milost in mi odgovôri!
O tebi govorí moje srce: »Išči njegovo obličje!«
Tvoje obličje, Gospod, hočem najti. Odpev.

Ne skrivaj svojega obličja pred mano!
Ne zavračaj v jezi svojega služabnika!
Moja pomoč si bil, nikar me ne zavrzi
in ne zapusti me, Bog moje rešitve. Odpev.

Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo,
da jo bom užival v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen
tvoje srce naj se okrepi, upaj v Gospoda. Odpev.

Drugo berilo: Kristus bo tudi nas poveličal
Flp 3,17-4,1

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.

Vsi skupaj me začnite posnemati, bratje,
in ozirajte se po tistih, ki živijo po zgledu, kakršnega imate v nas.
Mnogi namreč živijo
 večkrat sem vam jih že omenil, zdaj pa jih omenjam jokaje 
kot sovražniki Kristusovega križa.
Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh,
njihova slava je v njihovi sramoti,
premišljujejo zemeljske stvari.
Naša domovina pa je v nebesih,
od koder tudi pričakujemo odrešenika,
Gospoda Jezusa Kristusa.
Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse,
preobrazil naše bedno telo,
tako da ga bo narédil podobno telesu svojega veličastva.
Zato, moji ljubi in tako zaželeni bratje,
moje veselje in moj venec,
stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi.

Poslušali smo Božjo besedo.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Kristus bo tudi nas poveličal
Flp 3,20-4,1

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.

Bratje in sestre,
naša domovina je v nebesih,
od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa.
Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse,
preobrazil naše bedno telo,
tako da ga bo narédil podobno telesu svojega veličastva.
Zato, moji ljubi in tako zaželeni bratje,
moje veselje in moj venec,
stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem prim. Mt 17,5

Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka:
Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte.

Evangelij: Jezus se med molitvijo spremeni
Lk 9,28-36

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba
in šel na goro môlit.
Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spreménil
in njegova oblačila so belo sijala.
In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim;
bila sta Mojzes in Elija.
Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem odhôdu,
ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu.
Petra in druga dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec.
Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo
in oba moža, ki sta stala ob njem.
In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu:
»Učenik, dobro je, da smo tukaj.
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«
Ni namreč vedel, kaj govorí.
Medtem ko je to govóril, pa se je narédil oblak in jih obsenčil,
in ko so šli v oblak, jih je obšla groza.
Iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte!«
In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam.
Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali,
kaj so videli.

To je Kristusov evangelij.