Nedelja Kristusa Kralja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: David maziljen za kralja Izraelcev
2 Sam 5,1-3

Berilo iz druge Samuelove knjige.

Tiste dni so prišli vsi Izraelovi rodovi
k Davidu v Hebrón in rekli:
»Glej, tvoja kost smo in tvoje meso.
Že prej, ko je bil Savel kralj čez nas,
si ti vodil Izraela na vojsko in nazaj.
Tebi je Gospod rekel:
›Ti boš pasel moje ljudstvo Izraela in boš vladar čez Izraela.‹ «
Vsi Izraelovi starešine so prišli h kralju v Hebrón
in kralj David je v Hebrónu
sklenil z njimi zavezo pred Gospodom.
Mazilili so Davida za kralja čez Izraela.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 122,1-2.4-5 (R prim. 1)

Odpev: V Gospodovo hišo pojdemo veseli.

Razvesélil sem se, ko so mi rekli:
»V hišo Gospodovo pojdemo.«
Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jeruzalem. Odpev.

Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi;
tam pričuje Izrael in slavi ime Gospodovo.
Zares, tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše. Odpev.

Drugo berilo: Kristjani živimo v Kristusovem kraljestvu
Kol 1,12-20

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.

Bratje in sestre,
z veseljem se zahvaljujemo Očetu,
ki vas je usposobil za delež svetih v svetlobi.
On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme
in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina,
v katerem imamo odrešenje, odpuščanje grehov.
On je podoba nevidnega Boga,
prvorojenec vsega stvarstva;
v njem je namreč bilo ustvarjeno
vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji,
vidne in nevidne stvari, tako prestóli kakor gospostva,
tako vladarstva kakor oblasti.
Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.
On je obstajal pred vsemi stvarmi
in v njem je utemeljeno vse
in on je glava telesa, to je Cerkve.
On je začetek, prvorojenec med mrtvimi,
tako da je postal prvi med vsemi stvarmi.
Bog je namreč hôtel,
da se je v njem naselila vsa polnost
in da je po njem s seboj spravil vse stvarstvo.
S krvjo njegovega križa je namreč pomíril,
kar je na zemlji in kar je v nebesih.

Božja beseda.

Aleluja Mr 11,9-10

Aleluja. Blagoslovljën, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Blagoslovljęno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja! Aleluja.

Evangelij: Desni razbojnik prosi za sprejem v Kristusovo kraljestvo
Lk 23,35-43

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili:
»Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.«
Posmehovali so se mu tudi vojaki;
pristopali so in mu ponujali kisa.
Govorili so:
»Če si judovski kralj, reši samega sebe.«
Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹
Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu,
ga je preklinjal in mu govóril:
»Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!«
Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril:
»Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba?
In naju po pravici,
kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila;
ta pa ni stóril nič hudega.«
In govóril je:
»Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!«
In on mu je rekel:
»Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«

To je Kristusov evangelij.