Nedelje leta B V nedeljah leta B so pretežno evangeljski odlomki iz evangelija po sv. Marku.

Ta evangelij so včasih imenovali tudi evangelij Cerkve, ker so ga pri bogoslužju največkrat uporabljali.