Binkošti - dnevna maša

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Napolnjeni s Svetim Duhom so vsi začeli govoriti
Apd 2,1-11

Berilo iz Apostolskih del.

Ko je prišel binkoštni dan,
so bili vsi zbrani na istem kraju.
Nenadoma je nastal z neba šum,
kot bi se bližal silovit vihar,
in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili,
in nad vsakim je obstal po eden.
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom
in začeli so govoriti v tujih jezikih,
kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje,
pobožni možje iz vseh narodov pod nebom.
Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi,
ki so bili vsi iz sebe,
ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.
Strmeli so, se čudili in govorili:
»Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci?
Kako, da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku?
Parti, Médijci in Elámci
in tisti, ki prebivamo v Mezopotámiji,
Juději in Kapadókiji, v Póntu in Aziji,
v Frígiji in Pamfíliji, v Egiptu
in v libijskih krajih blizu Ciréne,
in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci  vsi jih slišimo,
kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 104,1.24ac.29-31.34 (R prim. 30)

Odpev: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.
ali: Aleluja.

Slávi, moja duša, Gospoda.
Gospod, moj Bog, zelo si velik, veličastvo in sijaj si oblekel.
O Gospod, kako številna so tvoja dela,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril. Odpev.

Če skriješ svoje obličje, se prestrašijo.
Ko jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo.
Ko pa pošlješ svoj dih, so ustvarjena,
in prenoviš obličje zemlje. Odpev.

Gospodova slava naj traja na veke,
Gospod naj se veseli nad svojimi deli.
Naj mu bo prijetna moja pesem,
veselíl se bom v Gospodu. Odpev.

Na ta praznik lahko beremo drugo berilo in evangelij, ki sta na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi tista za leto A, ki jima sledita.

Drugo berilo: V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo
Rim 8,8-17

Bratje in sestre,
tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu.
Vi pa ne živite po mesu, ampak po duhu,
če le prebiva v vas Božji Duh.
In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov.
Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha,
duh pa je življenje sámo zaradi pravičnosti.
In če prebiva v vas Duh njega, ki je obúdil od mrtvih Jezusa,
bo on, ki je obúdil Kristusa od mrtvih,
po svojem Duhu, ki prebiva v vas,
priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.
Potemtákem, bratje, nismo dolžniki mesu,
da bi živeli po njem.
Če namreč živite po mesu, boste umrli,
če pa z Duhom mrtvite dela telesa, boste živeli.
Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi.
Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah,
ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo:
»Aba, Oče!«
Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci.
In če smo otroci, smo tudi dediči:
dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom,
če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani.

Poslušali smo Božjo besedo.

ali:
Drugo berilo: V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo
1 Kor 12,3b-7.12-13

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
nihče ne more reči: »Jezus je Gospod,« razen v Svetem Duhu.
Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti.
Različne so službe, Gospod pa je isti.
Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.
Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh.
Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov,
vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko,
tako je tudi pri Kristusu.
V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo,
naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni,
in vsi smo pili enega Duha.

Poslušali smo Božjo besedo.

PESEM SLEDNICA

Pridi, pridi, Sveti Duh,
iz nebes na nas razlij
svoje lúči svetli sij!

Pridi, oče revežem,
ki deliš darove vsem,
pridi, srcem svetla luč!

Ti olajšaš nam bridkost,
ti si dušam sladki gost,
ti jih sládko poživiš.

V hudem trudu si nam mir,
v vročem dnevu hladen vir
in tolažba v žalosti.

O, ti luč preblažena,
daj, razsvětli srca vsa
zvestih svojih vernikov.
Saj brez tvoje milosti
človek poln je bednosti,
krivdi ne izógne se.

Duši madeže izmij,
kar je súho, spet zalij
in ozdrávi rane vse!

Upogni, kar upira se,
vse ogrej, kar mrzlo je,
vôdi vse, ki so zašli.

In sedméro vlij darov
v duše svojih vernikov,
saj ti v vsem zaupajo.

Za krepost plačilo daj,
srečno smrt in sveti raj,
v njem veselje vekomaj.

Aleluja

Aleluja. Pridi, Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni! Aleluja.

Evangelij: Kakor me je Oče poslal, vas jaz pošljem in dajem Svetega Duha
Jn 14,15-16.23b-26

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi;
jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika,
da bo ostal pri vas vekomaj.
Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede
in moj Oče ga bo ljubil.
Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.
Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed;
in beseda, ki jo slišite, ni moja,
ampak od Očeta, ki me je poslal.
To vam povem, dokler sem še med vami.
Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu,
vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.«

Kristusov evangelij.

ali:
Evangelij: Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam
Jn 20,19-23

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Pod noč tistega dne, prvega v tednu,
ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali,
iz strahu pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmíte Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Kristusov evangelij.

Kjer se v ponedeljek ali celo torek po binkoštih verniki morajo ali imajo navado udeležiti se maše, se sme ponovno brati berila binkoštne nedelje ali pa se jih vzame iz obrednika svete birme.