28. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Hvaležnost poganskega uradnika
2 Kr 5,14-17

Berilo iz druge knjige kraljev.

Tiste dni je Sirec Naamán šel
in se sedemkrat potópil v Jordanu,
po besedi božjega moža Elizěja.
In njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka;
bil je očiščen svoje gobavosti.
Potem se je z vsem spremstvom vrnil k božjemu možu.
Ko je prišel, je stopil predenj in rekel:
»Zdaj vem, da na vsej zemlji ni Boga razen v Izraelu.
Sprejmi zdaj, prosim, darilo od svojega služabnika!«
Elizěj je rekel:
»Kakor živí Gospod, pred katerim stojim,
ničesar ne vzamem!«
In čeprav ga je silil, naj vzame, je odklônil.
Potem je Naamán rekel:
»Če ne, pa naj dajo tvojemu služabniku
tovor zemlje za dva mezga,
kajti tvoj služabnik ne bo več daroval žgalne in klavne daritve
nobenim drugim bogovom razen Gospodu.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 98,1-4 (R 2a)

Odpev: Gospod je dal spoznati svoje odrešenje.

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je stóril čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala,
njegova sveta roka. Odpev.

Gospod je dal spoznati svoje odrešenje,
očem narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote
in zvestobe do Izraelove hiše. Odpev.

Vsi konci zemlje so videli,
kako naš Bog rešuje.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte! Odpev.

Drugo berilo: S Kristusom bomo deležni slave
2 Tim 2,8-13

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timóteju.

Dragi Timótej,
spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih,
Davidovega potomca, kakor sem oznanjal v svojem evangeliju.
Zanj prenašam celo verige, kakor bi bil hudodelec.
Vendar Božja beseda ni vklenjena.
Zato vse prenašam zaradi izvoljenih,
da bi tudi ti dosegli rešitev,
ki prihaja od Kristusa Jezusa, z večno slavo.
Zanesljiva je tale beseda:
Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli.
Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali.
Če pa ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatájil.
Če se mi izneverimo, on ostane zvest,
kajti sebe ne more zatajiti.

Božja beseda.

Aleluja 1Tes 5,18

Aleluja. V vsem se zahvaljujte:
kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Aleluja.

Evangelij: Pohvala hvaležnega ozdravljenca
Lk 17,11-19

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Ko je Jezus potoval v Jeruzalem,
je hodil med Samaríjo in Galilějo.
Ko je prispel v neko vas,
mu je prišlo naproti deset gobavih mož.
Od daleč so se ustavili in na ves glas govorili:
»Jezus, Učenik, usmili se nas!«
Ko jih je zagledal, jim je rekel:
»Pojdite in pokažite se duhovnikom!«
In med potjo so bili ozdravljeni.

Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen,
se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga.
Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval;
in ta je bil Samariján.
Jezus pa je odgovóril:
»Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet?
Ali ni bilo nobenega drugega,
da bi se vrnil in počástil Boga, razen tega tujca?«
In rekel mu je:
»Vstani in pojdi!
Tvoja vera te je rešila.«

To je Kristusov evangelij.