31. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Hvala neskončni Božji dobroti
Mdr 11,22 - 12,2

Berilo iz Knjige modrosti.

Kakor drobcena utež na tehtnici je pred teboj ves svet,
kakor kaplja jutranje rose, ki se spusti na zemljo.
Vendar si z vsemi usmiljen, ker zmoreš vse,
ljudem pa grehe odpuščaš zato, da bi se spreobrnili.
Kajti ljubiš vse, kar je,
nič od tega, kar si narédil, ti ni zoprno,
saj tega, kar bi sovražil, ne bi bil ustvaril.
In kako bi kaj moglo obstajati, če ti ne bi bil hôtel,
in kako bi se moglo obdržati,
česar ti ne bi bil priklical v življenje?
Toda ti si do vsega prizanesljiv,
ker je tvoje, Gospod, ljubitelj življenja.
Tvoj neminljivi duh je namreč v vsem.
Zato tiste, ki padajo, kaznuješ po malem.
Opominjaš jih, v čem so grešili,
in opominjaš, naj se odvrnejo od hudobije
in verujejo vate, Gospod.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 145,1-2.8-11.13c-14 (R 1)

Odpev: Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati.

Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati,
slaviti tvoje ime na vekov veke.
Vsak dan ti bom prepeval slavo,
hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Odpev.

Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
usmiljen je z vsemi svojimi deli. Odpev.

Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo govorili,
o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali. Odpev.

Gospod je zvest v vseh svojih besedah,
dobrotljiv v vseh svojih delih.
Gospod podpira vse, ki padajo,
dviga vse, ki so potrti. Odpev.

Drugo berilo: V kristjanih je Bog poveličan
2 Tes 1,11 – 2,2

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Tesaloničanom.

Bratje in sestre,
zmeraj prósimo za vas,
da bi vas naš Bog spoznal za vredne poklica
in da bi s svojo močjo izpolnil vse vaše hrepenenje po dobrem
ter udejanjil vašo vero.
Takó bo ime našega Gospoda Jezusa poveličano med vami,
vi pa v njem, po milosti našega Boga in Gospoda
Jezusa Kristusa.
Kar pa zadeva prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa
in našo združitev z njim, vas prósimo, bratje,
da se ne daste takoj zbegati in vznemiriti
ne od kake prerokbe ne od govorice
ne od kakega domnevno našega pisma,
češ da je Gospodov dan pred vrati.

Božja beseda.

Aleluja Jn 3,16

Aleluja. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina.
Vsak, kdor vanj veruje, bo imel večno življenje. Aleluja.

Evangelij: Jezus vabi grešnike k pokori
Lk 19,1-10

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho in šel skozi mesto.
Tam je bil mož, Zahéj po imenu.
Bil je višji cestninar in bogat človek.
Poskušal je videti, kdo je Jezus,
pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave.
Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl,
kajti moral bi iti tam mimo.
Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel:
»Zahéj, hitro splezaj dol,
danes moram namreč ostati v tvoji hiši.«
In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel.
Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili:
»Ustavil se je pri grešnem človeku!«
Zahéj pa je vstal in rekel Gospodu:
»Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim,
in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno.«
Jezus pa mu je rekel:
»Danes je v to hišo prišlo odrešenje,
ker je tudi on Abrahamov sin.
Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit,
kar je izgubljeno.«

To je Kristusov evangelij.