4. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog postavi Jeremija za preroka
Jer 1,4-5.17-19

Berilo iz knjige preroka Jeremija.

V dneh kralja Jošíja mi je prišla beseda Gospodova, rekoč:
»Preden sem te upodóbil v materinem telesu, sem te poznal;
preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil,
te postavil za preroka narodom.
Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govôri vse, kar ti ukažem.
Ne ustraši se jih, da te jaz ne prestrašim pred njimi.
Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber,
za bronasto obzidje proti vsej deželi,
proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom,
proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele.
Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali,
ker sem jaz s teboj,« govorí Gospod, »da te rešujem.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 71,1-6.15.17 (R 15)

Odpev: Moja usta bodo oznanjala tvoje odrešenje.

Gospod, vate zaupam,
naj ne bom osramočen na veke.
Otmi ne v svoji pravičnosti in me osvobôdi,
nagni k meni svoje uho in me odreši. Odpev.

Bodi mi utrjena skala,
kamor se lahko vedno zatečem.
Zakaj ti si moja pečina in moja trdnjava,
moj Bog, osvobôdi me iz rok krivičnika. Odpev.

Zakaj ti, o Gospod, si moje upanje,
moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti.
Nate sem se opiral od materinega telesa,
od naročja moje matere si moj varuh. Odpev.

Moja usta bodo oznanjala tvojo pravičnost,
ves dan tvoje odrešenje, ki nima meje.
O Bog, učil si me od moje mladosti,
še zdaj oznanjam tvoja čudovita dela. Odpev.

Drugo berilo: Vera, upanje, ljubezen; ljubezen je največja
1 Kor 12,31 - 13,13

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
hrepeneti morate po večjih milostnih darovih.
Naj vam pokažem še odličnejšo pot.
Ko bi govóril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel,
sem brneč bron ali zveneče cimbale.
In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti
in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero,
da bi gore prestavljal,
ljubezni pa bi ne imel, nisem nič.
In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne,
in ko bi izróčil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel,
mi nič ne koristi.

Ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva,
ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje,
ni brezobzirna, ne išče svojega,
ne da se razdražiti, ne misli hudega.
Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice.
Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse pretrpi.
Ljubezen nikoli ne mine.

Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili,
spoznanje bo prešlo,
kajti nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo.
Ko pa pride popolno, bo nepopolno prenehalo.
Ko sem bil otrok, sem govóril kakor otrok,
mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok.
Ko pa sem postal mož, sem odlóžil to, kar je otroškega.
Zdaj gledamo z ogledalom, v ugibanju,
takrat pa iz obličja v obličje.
Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal,
kakor me Bog pozna.
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje.
In največja od teh je ljubezen.

Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Vera, upanje, ljubezen; ljubezen je največja
1 Kor 13,4-13

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva,
ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje,
ni brezobzirna, ne išče svojega,
ne da se razdražiti, ne misli hudega.
Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice.
Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse pretrpi.
Ljubezen nikoli ne mine.

Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili,
spoznanje bo prešlo,
kajti nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo.
Ko pa pride popolno, bo nepopolno prenehalo.
Ko sem bil otrok, sem govóril kakor otrok,
mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok.
Ko pa sem postal mož, sem odlóžil to, kar je otroškega.
Zdaj gledamo z ogledalom, v ugibanju,
takrat pa iz obličja v obličje.
Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal,
kakor me Bog pozna.
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje.
In največja od teh je ljubezen.

Božja beseda.

Aleluja Lk 4,18

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim,
da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Evangelij: Jezus ni prerok samo za Jude
Lk 4,21-30

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici:
»Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.«
Vsi so mu pritrjevali, čudili so se besedam milosti,
ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili:
»Ali ni to Jožefov sin?«

On pa jim je rekel:
»Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹
Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu,
stôri tudi tukaj v domačem kraju.«
In rekel je: »Resnično, povem vam:
Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju.
Resnico vam govorim:
Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh,
ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev
in je nastala huda lakota v vsej deželi,
toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih
razen k vdovi v Sarépto na Sidónskem.
Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizęja,
pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Naamána,
ki je bil Sirec.«

Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza.
Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba,
na katerem je bilo sezidano njihovo mesto,
da bi ga pahnili v prepad.
On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.

To je Kristusov evangelij.