17. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Abraham vztrajno prosi za grešno Sodomo
1 Mz 18,20-32

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Gospod rekel:
»Vpitje iz Sódome in Gomóre je res silno
in njihov greh je izredno težak.
Stopil bom dol, da vidim,
ali so res počeli vse tisto,
o čemer govorí vpitje, ki prihaja do mene, ali ne.
Zvedeti hočem.«
Moža sta se obrnila in odšla proti Sódomi,
Abraham pa je še stal pred Gospodom.

Abraham je pristopil in rekel:
»Ali boš res pokončal pravičnega s krivičnim vred?
Mogoče je v mestu petdeset pravičnih ljudi.
Ali boš tudi té pokončal in ne boš prizanesel kraju
zaradi petdesetih pravičnih, ki so v njem?
Naj ti ne pride na misel, da bi ti stóril kaj takega,
da bi pobil pravičnega s krivičnim vred,
da bi se enako zgodilo pravičnim kakor krivičnim!
Naj ti ne pride na misel!
Ali ne bo sodnik vse zemlje ravnal pravično?«
Gospod je rekel:
»Če najdem v Sódomi petdeset pravičnih med meščani,
bom prizanesel vsemu kraju zaradi njih.«

Abraham pa je rekel:
»Glej, jaz, ki sem prah in pepel,
sem si dovôlil govoriti z Gospodom.
Mogoče jih petdesetim pravičnim manjka pet,
ali boš zaradi teh petih uničil vse mesto?«
Rekel je:
»Ne bom ga uničil, če jih tam najdem petinštirideset.«
Pa je spet spregovóril in mu rekel:
»Mogoče se jih tam najde štirideset.«
Odgovóril je:
»Ne bom stóril tega zaradi teh štiridesetih.«
Pa je rekel:
»Naj se Gospod ne jezí, če govorim;
mogoče se jih tam najde trideset.«
Rekel je:
»Ne bom stóril tega, če jih najdem trideset.«
Rekel je:
»Glej, dovolil sem si govoriti z Gospodom;
mogoče se jih tam najde dvajset.«
Rekel je:
»Ne bom jih uničil zaradi teh dvajsetih.«
Abraham je rekel:
»Naj se Gospod ne jezi, če spregovorim še tokrat:
Mogoče se jih tam najde deset.«
Odgovóril je:
»Ne bom jih uničil zaradi teh desetih.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 138,1-3.6-8 (R 3a)

Odpev: Gospod, na dan, ko sem klical, si me uslišal.

Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
vpričo angelov ti prepevam.
Padam na kolena v tvojem svetem templju
in se zahvaljujem tvojemu imenu. Odpev.

Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim,
nadvse si poveličal svoje ime in svojo obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši. Odpev.

Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega,
ošabnega pa prepoznaš že od daleč.
Če hodim sredi stiske,
me ohranjaš pri življenju. Odpev.

Zoper jezo mojih sovražnikov me varuje tvoja desnica.
Gospod, ti dokončaj moje delo.
Tvoja dobrota traja na veke,
dela svojih rok ne zapústi. Odpev.

Drugo berilo: Kristus nam je dal novo življenje
Kol 2,12-14

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.

Bratje in sestre,
s krstom ste bili pokopani skupaj s Kristusom,
v njem ste bili tudi obujęni
po veri v delovanje Boga, ki ga je obúdil od mrtvih.
Skupaj z njim je ožívil tudi vas,
ko ste bili mrtvi zaradi grehov
in zaradi neobrezanosti svojega telesa.
Odpústil nam je vse grehe
in izbrisal zadólžnico,
ki se je s svojimi določbami glasila proti nam.
Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ.

To je Božja beseda.

Aleluja Rim 8,15bc

Aleluja. Prejeli ste duha posinovljenja,
v katerem kličemo: »Aba, Oče!« Aleluja.

Evangelij: Jezus obljublja uslišanje vztrajne molitve
Lk 11,1-13

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Nekoč je Jezus na nekem kraju molil.
Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal:
»Gospod, naúči nas moliti,
kakor je tudi Janez naúčil svoje učence.«
Rekel jim je:
»Kadar mólite, recite:
Oče! Posvečeno bodi tvoje ime.
Pridi tvoje kraljestvo.
Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne
in odpústi nam naše grehe,
saj tudi mi odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan,
in ne daj, da pademo v skušnjavo!«

In rekel jim je:
»Kdo izmed vas, ki ima prijatelja,
bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel:
›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha,
kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj
in mu nimam s čim postreči,‹
in mu bo oni znotraj odgovóril:
›Ne nadleguj me!
Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji,
ne morem vstati in ti dati.‹
Povem vam:
Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj,
bo vstal zaradi njegove nadležnosti
in mu dal, kolikor potrebuje.

Tudi jaz vam pravim:
Prosíte in vam bo dano!
Iščite in boste našli!
Trkajte in se vam bo odprlo!
Kajti vsak, kdor prosi, prejme;
in kdor išče, najde;
in kdor trka, se mu bo odprlo.

Ali je med vami oče,
ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo?
Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce?
Če torej vi, ki ste hudobni,
znate dajati svojim otrokom dobre darove,
koliko bolj bo nebeški Oče
dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.